Online nagyböjti lelkigyakorlat (4.nap)

A mai kép: A júdeai pusztaság (Jules Guerin)

 

Jézus és az Atya – A Lélek vezetése

Tegnap láttuk, hogyan erősítette meg Jézust a keresztsége abban, hogy ő az Isten Fia; ma a kísértő megpróbálja megingatni legmélyebb identitásában – „Ha Isten Fia vagy”. 

Vedd észre, hogy a Lélek volt, aki a pusztába vezette Jézust, hogy megkísérttessen. 

Az emberi kísértéseket látjuk itt: saját kényelmünk keresését; a mások fölötti hatalom kívánását; azt a vágyat, hogy mi legyünk a figyelem középpontjában.

Van ennek valami mondanivalója a mai kultúra számára?

A mai imádság

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Egy javaslat: Kérd, hogy felismerd saját kísértéseidet, és a lehető legjobban ellen tudj állni nekik!

Belehelyezkedés: Olvasd el az alábbi szentírási szöveget, és engedd, hogy szavai, mondatai szóljanak hozzád!

Napi szentírási idézet (Mt 4,1-11)

Akkor Jézust a Lélek a pusztába vezette, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta:

– Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!

Ő így válaszolt:

– Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.

Ekkor magával vitte az ördög a szent városba, és a Templom oromzatára állította, és így szólt hozzá:

– Ha Isten Fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva: Angyalainak parancsol a te érdekedben, és ők tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üsd a lábad.

Jézus ezt mondta neki:

– Az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!

Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki:

– Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.

Ekkor így szólt hozzá Jézus:

– Távozz, Sátán! Meg van írva ugyanis: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Ekkor elhagyta az ördög, és íme, angyalok jöttek, és gondoskodtak róla.

Imabeszélgetés: Beszélgethetsz Jézussal a saját kísértéseidről.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: 91. zsoltár (Ősi római ének)

Frissítve: 2021. február 19.