Online nagyböjti lelkigyakorlat (40.nap)

A mai kép: Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (mozaik a Palatina kápolnában, Palermo, 1150)

 

Virágvasárnap

A virágvasárnap név onnan ered, hogy amikor Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, akkor az emberek pálmaágakat és a ruhájukat terítették elé szőnyegként.

Jézus népszerűségét fenyegetésnek élték meg a jeruzsálemi vallási vezetők.

Az, hogy az emberek „királyként” üdvözölték Őt, még jobban megijesztette őket.

Lázadást szíthat a rómaiak ellen, és ezzel Jeruzsálem városára vonja Róma haragját.

Bár elég furcsának tűnhetett, a szamárháton való bevonulás egy prófécia beteljesítése volt (Zakariás 9,9).

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy kívánd elfogadni Jézust királyodként, hogy világosabban megismerd, bensőségesebben megszeresd, és közelebbről kövesd őt!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Képzeld el magad Jeruzsálem kapujánál! Ki vagy? Szemléld az eseményt a saját szerepedből! 

Milyennek képzeled el a körülötted lévők reakcióit? Milyen érzések vannak benned?

 

Napi szentírási idézet (Lk 19,29-40)

Amikor Betfagé és Betánia közelébe ért, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: „Menjetek a szemközti faluba! Amikor beértek, találtok egy kikötött szamárcsikót, amin még senki sem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide!” Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: „Miért oldjátok el?” –, mondjátok: „Az Úrnak van rá szüksége.”

A két tanítvány elment, és mindent úgy talált, ahogy megmondta nekik. Mikor eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük:

– Miért oldjátok el a szamárcsikót?

– Az Úrnak van rá szüksége – válaszolták.

Azután elvezették Jézushoz. Ráterítették köpenyüket a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint továbbment, az emberek az útra terítették köpenyüket. Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt mondták:

– Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!

A sokaságból néhány farizeus odaszólt neki:

– Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!

Így válaszolt:

– Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltozni.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal, vagy valakivel, aki követi őt ezen az úton. Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, hogyan válaszolnak neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Hozsanna Dávid fiának (Orlando Gibbon, énekel a Gesualdo Six és a Truro székesgyház kórusának tagjai)

Frissítve: 2021. március 22.