Online nagyböjti lelkigyakorlat (42.nap)

A mai kép: Jézus a főpap előtt (Gerrit van Honthorst)

 

Jézust támadják – a főpapok

Bár a zsidók várták a Messiás eljövetelét, úgy tűnik, lehetetlennek tartották, hogy itt és most, Jézus legyen az. 

Mindig vakok vagyunk arra, hogy meglássuk az istenit a körülöttünk élőkben? 

Sosem tudjuk elképzelni, hogy Isten működhet itt és most, olyan emberekben, akiket ismerünk?

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy nyitott lehess meglátni a jóságot ott is, ahol nem számítasz rá!

Belehelyezkedés a jelentbe: Ki vagy te? A Szanhédrin tagja? Olyan valaki, aki figyeli az eseményeket? Péter vagy más tanítvány, akik kívülről követi a történteket? Észleld a légkört!

 

Napi szentírási idézet (Mk 14,55-65)

A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis tanúvallomást tették ellene: „Mi hallottuk, amikor ezt mondta: »Én le fogom rombolni ezt a kézzel csinált Templomot, és három nap alatt másikat építek, olyat, amit nem emberi kéz épített.«” De vallomásuk így sem egyezett.

A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól:

– Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?

Ő azonban hallgatott, és semmit sem válaszolt. Ismét hozzá fordult a főpap, és megkérdezte:

– Te vagy a Messiás, az Áldottnak a Fia?

Jézus így válaszolt:

– Én vagyok. És meg fogjátok látni az Emberfiát, amint a Mindenható jobbján ül, és eljön az ég felhői között.

Erre a főpap megszaggatta ruháit, és így szólt:

– Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az istenkáromlást! Mi a véleményetek?

Azok pedig egyhangúan kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor néhányan elkezdték leköpdösni, arcát betakarni és ütlegelni, és ezt mondták neki:

– Most prófétálj!

A szolgálattevők pofonokkal köszöntötték.  

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal! Hogyan képzeled, mit válaszol neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Énekem ismeretlen szeretet (St Martin’s Singers)

Frissítve: 2021. március 29.