Online nagyböjti lelkigyakorlat (43.nap)

A mai kép: Mi az igazság? (Nikolai Ge)

 

Jézust támadják – a rómaiak

Úgy tűnik, az evangéliumok megegyeznek abban, hogy Poncius Pilátus, Palesztina római helytartója nem igazán akarta megölni Jézust.

Valójában irtózott tőle.

De nem akart megkockáztatni egy felkelést.

Jobb feláldozni egyetlen embert annak érdekében, hogy megőrizze a békét.

Ez egy olyan kísértés, amelybe mindenki hajlamos beleesni, aki felelős a törvényért és rendért. 

Ma is – ugyanúgy, mint a múltban – büntetnek meg embereket olyan dolgokért, amelyeket nem követtek el, vagy bebörtönöznek olyanokat, akik fenyegetőnek tűnnek a hatalom számára, bár nem csináltak semmi rosszat.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy legyen bátorságod kiállni azért, amiben hiszel!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Képzeld el, hogy hallgatod Jézust és Pilátust! Talán egy római katona vagy, talán Pilátus felesége vagy egy arra járó bámészkodó.

 

Napi szentírási idézet (Jn 19,5-16)

 Ekkor kijött Jézus, rajta a töviskorona és a bíborköpeny. Pilátus így szólt hozzájuk:

– Íme, az ember!

Amint a főpapok és a templomőrök meglátták Jézust, így kiáltoztak:

– Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik:

– Fogjátok ti magatok, és feszítsétek meg ti! Én ugyanis nem találom bűnösnek.

A zsidók így válaszoltak neki:

– Nekünk Törvényünk van, és a Törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát.

Amikor Pilátus ezt meghallotta, nagyon megrémült.

Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust:

– Honnan való vagy te?

De Jézus nem válaszolt neki. Pilátus így szólt hozzá:

– Nekem nem válaszolsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?

Jézus így válaszolt:

– Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne.

Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani.

De a zsidók így kiáltoztak:

– Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Hiszen aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak.

Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig gabbatának neveztek. A húsvéti előkészület napja volt, dél felé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz:

– Íme, a királyotok!

– El vele, el vele, feszítsd meg őt! – kiáltották.

– A királyotokat feszítsem meg? – kérdezte Pilátus.

– Nincs más királyunk, csak a Császár! – válaszolták a főpapok.

Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Azok tehát átvették Jézust.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal! Hogyan képzeled, mit válaszol neked Jézus?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Jeremiás siralmai 1,10-14

 

Frissítve: 2021. március 29.