Online nagyböjti lelkigyakorlat (44.nap)

A mai kép: Az utolsó vacsora (John Bateson-Hill)

 

Nagycsütörtök – az utolsó vacsora

Lukács az utolsó vacsorát zsidó húsvéti vacsoraként mutatja be. Ez az ünneplés, mely egyszerre spirituális és családi, keresztény körökben ismeretlen, de minden zsidó családban megünneplik ezt a jelentős napot, és ebben az anyának, az apának és a már szót értő legkisebb gyereknek sajátos szerepe van. Úgy lehet ezt elképzelni, mintha egyesítenénk a karácsonyi vacsorát az éjféli misével.

Az alábbi szentírási részben van néhány furcsa részlet: egy vizeskorsót hordozó férfi furcsa dolog, mivel Jézus idejében ez női munkának számított. Azután Jézus fogja a kenyeret, ami fontos része a húsvéti vacsorának, és saját testeként töri meg. Azután ott a bor a vacsora után – annak is sajátos jelentősége van. Az étkezés utáni utolsó pohárköszöntő Illésnek szólt, és a Messiás eljövetelére utalt. 

A bor, mint Jézus vére vagy szelleme.

Az apostolok arra vannak meghívva, hogy magukba fogadják Jézus teljességét: testét és szellemét.

Az „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” felhívás napjainkig fennmaradt a legtöbb keresztény egyházban.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy befogadhasd Jézus szellemét, ahogyan az apostolok tették. 

Belehelyezkedés a jelenetbe: Elképzelheted magad apostolként Jézus körül.

 

Napi szentírási idézet (Lk 22,7-22)

Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Elküldte Pétert és Jánost:

– Menjetek, és tegyétek meg az előkészületeket, hogy megünnepelhessük a pászkát!

– Mit szeretnél, hol készítsük elő? – kérdezték.

Ezt mondta nekik:

– Amikor beértek a városba, találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Kövessétek abba a házba, ahová bemegy, és mondjátok a ház urának: „A Mester ezt üzeni: »Hol van a szoba, ahol tanítványaimmal megünnepelhetem a húsvétot?«” Ő mutat majd nektek egy nagy, berendezett emeleti termet. Ott készítsétek elő!

Elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, ők pedig előkészítették a húsvéti vacsorát.

Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik:

– Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megünnepeljem veletek ezt a húsvétot. Mert mondom nektek, hogy többé nem ünneplem meg, amíg el nem nyeri teljes jelentését Isten országában.

Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt:

– Vegyétek, és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön Isten országa!

Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, és ezt mondta:

– Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!

Ugyanígy, miután megvacsoráztak, fogta a kelyhet, és ezt mondta:

– E kehely az új szövetség az én vérem által, amely értetek ontatik. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt az asztalon! Az Emberfia elmegy ugyan, amint rendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja! 

   

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal vagy az egyik apostollal! Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, mit válaszolnak neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Anima Christi

Frissítve: 2021. március 29.