Online nagyböjti lelkigyakorlat (45.nap)

A mai kép: Keresztút (Johj Bateson-Hill)

 

Jézus a támadás középpontjában – a keresztút és Jézus halála

Jézus életének utolsó pillanatai tele voltak elutasítással. 

Márk evangéliumának leírása szerint nincsenek benne vigasztaló pillanatok, nem találkozik az őt követő nőkkel, a Szeretett Tanítvánnyal és Máriával;

nincs megtérő jobb lator.

Jézus tiszta tudattal szembesül a halállal, 

a mirhával kevert bor bódító hatása nélkül.

Jézus elhagyatottnak érzi magát – még az Atyától is.

Csak egészen apró utalások vannak arra, hogy itt valami több történik egy mindannapos, szokásos római kivégzésnél.

Úgy tartják, hogy a Jézus keresztjének vitelére kényszerített férfi az evangélium írója és annak két fia.

Arra utal ez, hogy később Krisztus követője lett?

A templom kárpitja, mely a Szentek Szentjét takarja el, kettéhasad.

És a – feltehetőleg pogány – római százados Jézus halálának pillanatában felismerte, hogy Ő Isten Fia. 

Vajon milyen következménye lett ennek a felismerésnek?

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy átélhesd az elhagyatottságnak azt az érzését, amelyet Jézus az utolsó pillanataiban élt át!

Belehelyezkedés a jelentbe: Elképzelheted magad Simonként, római századosként, Jézus egyik követőjeként, vagy akár olyan személyként is, aki üldözi Őt.

 

Napi szentírási idézet (Mk 15,21-39)

Aztán kivitték, hogy keresztre feszítsék. Kényszerítettek egy arra jövő embert, cirenei Simont

– Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött –, hogy vigye a keresztjét. Elvezették a Golgota nevű helyre – ami ezt jelenti: Koponya-hely –, és mirhával kevert bort akartak neki adni, de nem fogadta el. Keresztre feszítették, és megosztoztak ruháin sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Kilenc óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is volt elítélésének okáról, ami így szólt: „A zsidók királya.” Két rablót is keresztre feszítettek vele együtt, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. Az arra járók fejüket csóválva szidalmazták, és ezt mondták:

– Hé, te, aki lerombolod a Templomot, és felépíted három nap alatt, mentsd meg magad, szállj le a keresztről!

Hasonlóan csúfolódtak a főpapok az írástudókkal együtt, és így szóltak:

– Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni! A Messiás, Izrael királya, szálljon le a keresztről, hadd lássuk, és higgyünk!

Azok is szidalmazták, akik vele együtt voltak keresztre feszítve.

Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott:

– Éli, Éli, lamma szabaktani? – ami azt jelenti: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak:

– Nézd, Illést hívja!

Valaki elfutott, silány borba mártott egy szivacsot, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így szólt:

– Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye?

Jézus azonban hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

Ekkor a szentély függönye felülről az aljáig kettéhasadt. Amikor a százados, aki szemben állt vele, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta:

– Bizony, ez az ember Isten Fia volt!

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal, vagy valakivel, aki követte ezen az úton. Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, mit válaszolnak neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Georgius Bardos: Eli, Eli

Frissítve: 2021. március 29.