Online nagyböjti lelkigyakorlat (46.nap)

A mai kép: A három Mária (Nea Moni Monostor, Chios, 1100 AD)

 

Élet a holt Jézussal – nagyszombat

A halál körül tapasztalunk valami dermedtséget. Néha próbáljuk magunkat lefoglalni, elvégezzük a szokásos vagy szükséges feladatunkat. Arimateai József megteszi, amit tud, hogy méltó módon eltemesse Jézust méltatlan kivégzése után.

Jézus mindvégig hűséges női követői nem veszítik szem elől Jézus testét.

Végül minden olyan nagy sietséggel történt, hogy nem volt idő a szombat beállta előtt bebalzsamozni a holttestet.

Az asszonyok kivárják ennek a hosszú szombatnak a végét, hogy megtegyék Jézusért, amit meg tudnak tenni. 

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy átéld az asszonyok szomorúságát, amit Jézus elvesztése miatt éreztek!

Belehelyezkedés a történetbe: Elképzelheted magadat az egyik asszonyként, Arimateai Józsefként, a századosként, vagy a történet más szereplőjeként.

 

Napi szentírási idézet (Mk 15,42-47)

Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimateai József – a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta Isten országát –, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt. Hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor a századostól biztos értesüléshez jutott, kiadatta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária, József anyja figyelték, hogy hová helyezték.

 

Imabeszélgetés: Beszélj a halva fekvő Jézushoz, vagy beszélgess a gyászoló asszonyokkal! Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, mit válaszolnak Neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Miserere mei, Deus – Allegri – Tenebrae conducted by Nigel Short

Frissítve: 2021. március 30.