Online nagyböjti lelkigyakorlat (47.nap)

A mai kép: Noli me tangere (John Bateson-Hill)

 

A feltámadt Jézus – valami hatalmas dolog történt

A feltámadás valami hatalmas, hihetetlen, félelmetes esemény volt.

A tanítványok, férfiak és nők számára Isten kinyilvánította hatalmát, és elküldött egy hírvivőt, egy angyalt, hogy lecsitítsa félelmüket, és elvigye nekik a jóhírt.

A keresztényeknek, amikor a világban megpróbáltatásban, méltánytalanságban vagy igazságtalanságban van részük, a halálon túli élet a végső reményük. 

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy megtapasztalhasd a feltámadt Urat az életedben!

Belehelyezkedés a jelentbe: Képzeld el, hogy egy kenethozó asszony, vagy egy őr, vagy egy angyal vagy! Szánj időt a földrengés, a furcsa történések elképzelésére! Milyen érzések vannak benned?

 

Napi szentírási idézet (Mt 28,1-10)

A szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. Íme, nagy földrengés támadt, ugyanis az Úr egyik angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrök tőle való félelmükben reszkettek, és szinte holtra váltak. Az angyal pedig ezt mondta az asszonyoknak: „Ti ne féljetek! Tudom, a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! Aztán gyorsan menjetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok. Íme, megmondtam nektek.”

Gyorsan eltávoztak a sírtól, és félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, szembejött velük Jézus, és ezt mondta: „Üdv nektek!” Ők pedig odamentek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Menjetek, mondjátok meg testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott majd látni fognak.”

 

Imabeszélgetés: Beszélgess a feltámadt Jézussal! Mit szeretnél mondani neki? Hogyan képzeled, mit válaszol neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Mozart: Alleluja (Julia Lezsnyeva)

Frissítve: 2021. március 30.