Online nagyböjti lelkigyakorlat (48.nap)

A mai kép: Az emmauszi vacsora (Mike Quirke)

 

A feltámadt Jézus felismerése

Az evangéliumok szerzői nem mondanak el fölösleges részleteket.

A feltámadás után túl sokszor fordult elő ahhoz, hogy jelentéktelen véletlennek lehessen tartani azt, hogy Jézust látták, de nem ismerték fel.

Fontos volt. De miért?

Feltámadása után Jézust nem abból ismerték fel az emberek, amit a szemükkel láttak, hanem abból, amit tett – megáldotta, és megtörte a kenyeret; rengeteg halat fogtak.

Vagy abból ismerték fel, amit mondott – például egy nevet: „Mária”.

Segítségünkre van ez abban, hogy felismerjük Jézust a mai világban?

A mai történet két tanítványról szól, akik hazafelé tartottak Emmauszba, és az úton találkoztak egy ismeretlen idegennel, aki Jézusról, mint az Írások beteljesítőjéről beszélt.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy felismerd Jézust az életedben!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Képzeld el a közös étkezést, azután a hirtelen felismerést!

 

Napi szentírási idézet (Lk 24, 30-35)

Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük.

Ekkor így szóltak egymáshoz:

– Ugye hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?

Még abban az órában útra keltek hát, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és övéiket.

Azok ezt mondták:

– Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.

Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel, amikor megtörte a kenyeret.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess a feltámadt Jézussal! Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, mit válaszol neked?

 Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Mozart: Exultate, jubilate

 

Frissítve: 2021. március 30.