Online nagyböjti lelkigyakorlat (49.nap)

A mai kép: Mennybemenetel (ikon)

 

A feltámadt Jézus – mennybemenetel

Jézus elhagyja tanítványait.

Ideje továbbmenni, a továbbiakban már nem Jézus képességeire támaszkodni.

Eljött az ideje, hogy a tanítványok önállóan útra keljenek.

Korábban Jézus Izrael házának elveszett juhaihoz küldte őket;

most itt az idő, hogy az egész világra elmenjenek.

De van hozzá bátorságuk?

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy megkaphasd a Lélek ajándékát!

Belehelyezkedés a jelentbe: Képzeletben légy részese a jelenetnek az Olajfák hegyén! Lehetsz egy tanítvány vagy egy tanítvány családtagja. Mi érint meg ezen események kapcsán?

 

Napi szentírási idézet (ApCsel 1,7-14)

Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az időt és az alkalmat, amit hatalma réven az Atya elrendelt.

De amikor eljön rátok a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.

Ezt mondván a szemük láttára fölemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben döbbenten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták:

„Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt a mennybe fölmenni.”

Ezután az Olajfák hegyének nevezett hegytől, amely Jeruzsálem közelében, egy szombatnapi járóföldre van, visszatértek Jeruzsálembe.

Amikor hazatértek, fölmentek az emeleti szobába, ahol a szállásuk volt. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zelóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel állhatatosan együtt imádkoztak az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és Jézus testvéreivel.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess a feltámadt Jézussal! Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, mit válaszol neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Ortodox alleluja

 

Frissítve: 2021. március 30.