Online nagyböjti lelkigyakorlat (5.nap)

A mai kép: Jézus tanítja tanítványait (James Tissot)

 

Jézus és az Atya – egyek

 

János evangéliumában az utolsó vacsorán Jézus hosszasan beszél tanítványaihoz. 

Jézus kinyilatkoztatja, kicsoda számunkra Isten – nemcsak a szavaival tanít, hanem nagyon erős üzenetet hordoznak a tettei és a viselkedésmódja is: életre kelt, gyógyít, tiszteli a szegényeket és hirdeti nekik a jó hírt.  

 

A mai ima

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen.

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy tisztábban halld Jézust! 

Belehelyezkedés: Elképzelheted, amint ott ülsz a felső szobában Jézus tanítványaival, és hallgatod Őt.

 

Napi szentírási idézet (Jn 12,44-50)

Jézus kiáltva hirdette:

– Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem Abban, aki küldött engem; és aki engem lát, az látja Azt, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én szavaimat, és nem tartja meg azokat, nem én ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözítsem. Aki engem elutasít, és nem fogadja be az én szavaimat, annak van ítélőbírája: a szó, amelyet hirdettem, az ítéli meg az utolsó napon, mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta meg nekem, hogy mit kell mondanom és hirdetnem. És én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én hirdetek, úgy hirdetem, ahogy az Atya mondta nekem.

Imabeszélgetés: Megbeszélheted Jézussal, mit jelentenek számodra ezek a szavai.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Az Úr imádsága arám nyelven 

Frissítve: 2021. február 22.