Online nagyböjti lelkigyakorlat (50.nap)

A mai kép: A damaszkuszi út (Mike Quirke)

 

A feltámadt Jézus megdöbbenti Pált

Jézus egy látomásban meglátogatja Pált, akit akkor Saulnak hívnak.

A találkozásban inkább azt érzi, hogy Jézus beszél hozzá, mintsem hogy látná Őt.

Pál számára nagy kihívás megváltoztatni, hogy kinek a követségében jár.

A megtérése drámai volt, de időbe telt, amíg kész lett elindulni és az Úr Jézusról tanítani.

Bár nekünk talán nincsen ilyen drámai tapasztalatunk, de mi is tudunk álmodni, képzeletünkben látni és hallani.

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd ugyanazt a Jézus Krisztusba vetett bizalmat, amit a Lélek megadott Pálnak!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Elképzelheted magad Pálként vagy egy útitársaként.

 

Napi szentírási idézet (ApCsel 9,1-8)

Eközben Saul még mindig gyűlölettől égett, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek az Útnak a követői közül. De amint az útján haladt, és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. Földre rogyott, és hangot hallott, amely ezt mondta neki:

– Saul, Saul, miért üldözöl engem?

Erre megkérdezte:

– Ki vagy te, uram?

Az így felelt:

– Jézus vagyok, akit te üldözöl! De kelj föl, és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned!

A férfiak, akik vele voltak, álmélkodva álltak. Hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Úgy vezették be kézen fogva Damaszkuszba.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal vagy Pállal! Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, mit válaszolnak Neked?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Részlet a Messiás oratóriumból (Handel – Brian Giebler)

Frissítve: 2021. április 07.