Online nagyböjti lelkigyakorlat (52.nap)

A mai kép: Szent Péter és János meggyógyítják a bénát (Nicolas Poussin)

 

A feltámadt Jézus nevében mások cselekszenek

Nehéz nem átérezni a születése óta béna embernek az örömét, amint bemegy a Templomba, talán életében először, ugrándozva és Istent dicsőítve. A Szentlélek, akit Jézus minden követőjének felajánl, lehetővé teszi Péter és János számára, hogy Jézus nevében nagy dolgokat tegyenek. Ugyanaz a Lélek számunkra és ma is elérhető. Ne legyünk túl félénkek elképzelni a bennünk működő Lelket!

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy eltöltsön a Lélek!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Képzeld el magad a Templomon kívül, és vedd észre ezt a nagyszerű gyógyulást!

 

Napi szentírási idézet (ApCsel 3,1-10)

Péter és János fölment a Templomba az imára délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap le szoktak tenni a Templomnak abban a kapujában, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a Templomba menőktől. Amikor látta, hogy Péter és János a Templomba igyekszik, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rászegezte a tekintetét, és ezt mondta: „Nézz ránk!” Az rájuk nézett, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ezt mondta: „Ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt neked adom: a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl, és járj!” És jobb kezénél fogva fölemelte. Azon nyomban erő szállt a lábába és a bokájába. Talpra ugrott, megállt egyenesen, majd járkálni kezdett. Bement velük a Templomba, jártkelt, ugrándozott, és dicsérte Istent. Látta az egész nép, amint járkál, és dicséri Istent. Fölismerték, hogy ő az, aki ott szokott ülni alamizsnát kérve a Templom Ékes-kapujában, és félelemmel eltelve csodálkoztak azon, ami vele történt.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal, vagy Péterrel vagy Jánossal! Mit szeretnél mondani? Hogyan képzeled, mit válaszolnak neked?
Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.
A mai zene: Monteverdi: Laudate Dominum

Frissítve: 2021. április 07.