Online nagyböjti lelkigyakorlat (53.nap)

A mai kép: A zarándok (John Bateson-Hill)

 

A feltámadt Jézus üzenetének hordozói

Jézus nyilvános működése kezdetén azt látta küldetésének, hogy Izrael elveszett juhainak hirdesse az örömhírt, 

most úgy látja, hogy ez a küldetés az egész földre kiterjed.

Jézus követőinek küldetése egyetemes.

Az egyetemes szabadulás hirdetése, a szerető Isten megismertetése,

akinek a terve számunkra öröm és élet.

Sőt, örök élet!

De azután néhányan azok közül, akik követték őt, és látták életének, halálának és feltámadásának jelentős eseményeit, kételkedni kezdtek.

A kétely részükről – és részünkről is – érthető.

Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen!

 

A mai imádság 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérj erőt és lelkesedést, hogy el akard vinni Krisztus üzenetét a mai világba!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Elképzelheted magad a galileai tenger mellett, amint hallgatod Jézust, hallod parancsát és ígéretét.

 

Napi szentírási idézet (Mt 28,16-20)

 A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták, leborultak előtte, de néhányan kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.”

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal a saját szavaiddal! Mit kér tőled, mit tegyél?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

A mai zene: Enya: Alleluia

Frissítve: 2021. április 07.