Online nagyböjti lelkigyakorlat (8.nap)

A mai kép: Jézus meghívja a halászokat (René de los Reyes)

 

Jézus családja és barátai – A férfi tanítványok

A mai szentírási szakaszban, amely János evangéliumából való, látjuk, amint Jézus csoportba gyűjti követőit.

Egyeseket meghív, azután ők hívnak meg másokat.

Meglepő, hogyan tudja Jézus egybetartani ezt a nagyon vegyes csoportot: halászok, egy áruló – egy vámos, aki a megszálló rómaiaknak dolgozott – és egy zelóta, aki a rómaiak ellen harcolt. 

 

A mai ima

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen.

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy Jézus hűséges követőjévé válj!

Belehelyezkedés: Képzeld el, amint Jézus meghív téged!

 

Napi szentírási idézet (Jn 1,35-46)

Másnap ismét ott volt János két tanítványával együtt. Rátekintvén Jézusra, aki arra járt, így szólt:

– Íme, az Isten Báránya!

Meghallotta a két tanítvány, hogy ezt mondta, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor meglátta, hogy követik, ezt mondja nekik:

– Mit kerestek?

Ők pedig ezt válaszolták:

– Rabbi – ami azt jelenti, mester –, hol laksz?

– Jöjjetek, és meg fogjátok látni! – válaszolja. Elmentek tehát és meglátták, hol lakik, és aznap nála maradtak. Körülbelül délután négy óra volt.

András, Simon Péter testvére volt az egyik azok közül, akik hallották, hogy mit mond János, és követték Jézust. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és így szólt hozzá:

– Megtaláltuk a Messiást (ami azt jelenti: a Krisztust).

És odavezette Jézushoz, aki rátekintve így szólt:

– Te vagy Simon, János fia: Kéfás lesz a neved (ami azt jelenti: Kőszikla).

Másnap [András] Galileába akart indulni, és találkozott Fülöppel. Jézus ennek ezt mondta:

– Kövess engem!

Fülöp pedig Betszaidából való volt, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaellel, és így szólt hozzá:

– Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, s akiről a próféták is írtak: Jézus az, a názáreti József fia.

Natanael így válaszolt neki:

– Ugyan jöhet-e valami jó Názáretből?

– Jöjj és lásd! – mondta Fülöp.

 

Imabeszélgetés: Beszélgess a saját szavaiddal Krisztussal, mint egy baráttal vagy vezetővel.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Isten Báránya (Barber – Voces8)

Frissítve: 2021. február 23.