Online nagyböjti lelkigyakorlat (9.nap)

A mai kép: Színeváltozás (James Tissot)

 

Jézus családja és barátai – A közeli barátok

 

Jézus nem bánt egyformán az összes tanítványával. Életének sajátos időszakaiban kiválasztotta legközelebbi barátait, hogy vele legyenek. Péter, Jakab és János tanúi voltak színeváltozásának.

A színeváltozás a zsidó történelem két nagy alakját helyezi Jézus mellé: Mózest, aki a törvényt adta, és Illést, a nagy prófétát. A hagyomány szerint Illésnek a Messiás előfutáraként vissza kell térnie. Jézus arra utal, hogy ez Keresztelő János személyében megvalósult.

A keresztényeknek nem szabad megfeledkezniük arról, hogy Jézus zsidó volt, ahhoz a néphez és hagyományhoz tartozott. Úgy tekintett önmagára, mint aki „Izrael elveszett juhaiért” jött. Hogy saját népéből sokan nem fogadták el, annak egyik oka az az általános elvárás volt, hogy a Messiás majd függetlenségre vezeti népét az idegen elnyomás alól. Jézus idejében a rómaiak voltak a hódítók.

 

A mai imádság

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen.

Kegyelem: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérd, hogy megértsd Jézus helyét népe történetében!

Belehelyezkedés: Képzeld el, hogy egyike vagy ezeknek a sajátosan kiválasztott tanítványoknak, és látod Mózest, akitől a törvény származik, és Illést, a régen várt prófétát. Milyen előnyt tudsz meríteni ebből?

Napi szentírási idézet (Mk 9, 2-10)

Hat nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte hármójukat egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Ruhái olyan tündöklő fehérré lettek, amilyenre földi kelmefestő nem tud fehéríteni. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak:

– Rabbi, jó nekünk itt lenni! Csináljunk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek! Nem tudta ugyanis, mit mondjon, mivel annyira meg voltak rémülve. Jött egy felhő, amely beborította őket, és hang jött a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Hirtelen, amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust.

Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül. Meg is tartották az utasítást, de tanakodtak maguk között, mit jelent „feltámadni a halottak közül”.

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal bármiről, ami az eszedbe jut.

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például a Miatyánkkal.

A mai zene: Színeváltozás (Graduale)

Frissítve: 2021. február 25.