Jezsus öregdiák lelkigyakorlatot tartottak Károly atyával

Öregdiákjainkat sok élmény köti össze, ezek felidézése és újak megélése még szorosabbá fűzi a kapcsolatokat, már fiatal felnőtt életükben is. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium öregdiákjai  2022 májusában három napot töltöttek együtt a Sacré Coeur nővérek által üzemeltetett MaranaTha Lelkigyakorlatos Házban, ahol lelkigyakorlatukat Csókay Károly SJ atya vezette. Berecz Bianka öregdiák beszámolója a hétvégéről.

„Kitartóan imádkozzunk az isteni Lélekhez, hogy újítsa meg szívünket, és adja, hogy megértsük Jézus Krisztust és a hozzá vezető utat.”

Május 13-án elcsendesedni vágyó öregdiák társaimmal megérkeztünk Magyarszékre, a Sacré Coeur nővérekhez. A helyben már megérkezéskor volt egyfajta misztikum, személy szerint már akkor, az utolsó fűszálban is éreztem Isten jelenlétét, a megérkezés biztonságát. Az itt élő nővérek önzetlensége, figyelmessége, lelki tisztasága és kedves vendéglátása mindhárom napunkat olyan bőséges szeretettel itatta át, mely biztosan visszahív bennünket, amit ezúton is köszönünk Nekik.

Az idén 95 éves, a mindenkori lelki békéjével megáldott Károly atya boldogan fogadta Luca és Bogi meghívását, legyen a lelki vezetőnk ebben a három napban, segítsen találkozni Istennel és minden beszélgetést találkozássá tegyen bennünk, mely találkozás legapróbb szegletében fel tudjuk ismerni Istent és az áldását életünkre.

Az első este egymás (újra)megismerésével, kíváncsiskodással telt. Voltak, akiket majdnem tíz éve nem láttam, mégis ugyanolyan nyitottsággal és szeretettel fogadtak, mint régen, a gimi udvarán. Hihetetlen jó érzés volt nosztalgiázni és már első este hálát adni azokért az értékekért, amit annyi éven keresztül a zsigereinkbe táplált a Jezsu.

Másnap Károly atya indította a napot egy impulzussal, csodálatos Újszövetségi részekkel tűzdelve azt. Gyönyörű környezetben imádkozhattuk át az életünk azon részeit, ahol már láttuk, vagy ahol éppen érezzük, vagy ahol majd érezni szeretnénk Isten áldását és terveit életünk további részére. Az egyéni ima után nyitott szívvel osztottuk meg egymással csoportokra bontva az érzéseinket.

A délután folyamán apró betekintést nyerhettünk a szomszédban élő karmelita nővérek életébe, csendjébe, együtt imádkozhattuk velük az esti zsolozsmát. Az este közös szentmisével és kötetlen beszélgetéssel telt.

A vasárnapot egy felemelő, méltóságteljes szentmisével ünnepeltük a karmeliták kápolnájában, majd a bőséges ebéd után mindenki visszaindult megszokott környezetébe.

Ezúton köszönöm Boginak és Lucának a szervezést, a csodás pillanatokat és azt a miliőt, amit újra megteremtettek nekünk, örök jezsuitásoknak!


Az öregdiák lelkigyakorlat az EKCP-KP-1-2021/1-001403 sz. pályázat keretein belül valósult meg.

Frissítve: 2022. július 15.