“Örüljetek az Úrban mindenkor!”

Különösen lesz ok az örömre május 12-én, amikor Elek László jezsuitát diakónussá szenteli Erdő Péter bíboros. Az ünnep előestéjén gyertyafényes szentségimádás és virrasztás keretében imádkozhatunk a jelöltért.

Elek László 1985-ben született. Hivatása a budapesti piaristáknál és a Regnum Marianum közösségben született meg, teológiai tanulmányait kispapként Esztergomban, majd Rómában végezte. 2009-ben lépett be a jezsuita rendbe. A novíciátust követően 2011-től 2014-ig a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban szolgált, majd 2014-től Bostonban folytatott speciális tanulmányokat. 2017-től újra Miskolcon az iskolalelkészség munkájában vesz rész. Hobbija a fotózás és a programozás: a szentiras.hu, a zsolozsma.hu és számos lelkiségi alkalmazás társfejlesztője. Jelmondatát a Filippi levélből választotta: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Jóságotok legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel van!”

A diakónusszentelés május 12-én, szombaton 15.00 órakor kezdődik a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita Templomban, s a szertartást szeretetvendégség követi.

Az ünnep előestéjén Lászlóval, Lászlóért imádkozhatunk együtt a pesthidegkúti Gercse-kápolnában. A gyertyafényes szentségimádás 19.00 órától késő éjszakáig tart majd, a további részleteket ide kattintva lehet megtekinteni.

 

Frissítve: 2018. május 10.