Őszi lelkigyakorlatok az Életrendezés Házában Hesz István SJ-vel

Felnövés a liturgiához, visszatalálás sohasem volt otthonunkba… Tematikus, egyéni és közösségi lelkigyakorlatokkal vár mindenkit idén ősszel is az Életrendezés Háza és új lelkésze, Hesz István jezsuita. A püspökszentlászlói lelkigyakorlatos ház szeptember–októberi programjait ajánljuk. 

Az élet liturgiája – életliturgia

2022. szeptember 29 – október 2.

A liturgia nem egyszerűen emlékezés, hanem ami „jelenvalóvá tesz”. (Sacrosanctum Concilium, Mediator Dei) Isten adománya és az emberi munka gyümölcse”, a cselekvő Isten, de az emberi cselekvésben válik értelemmé, amit tenni és mondani akar. „A liturgia Krisztus műve, de egyben Egyházának tevékenysége”. (KEK 1071). Ehhez fel kell nőnünk úgy, hogy közben már tesszük.

Együttműködünk, de ez nem csupán külső tevékenységgel, hanem belső növekedés is. Növekedés a „megcselekvés” által. Ez a „magától növekedő vetés” (vö. Márk 4:26-29). Személyiségünk fejlődése, lényegében liturgia, Isten és az ember műve, szolgálat másoknak és másokért. A teremtő Isten teremti általa a világot, lesz könyörületes és felemelő, megváltó.

Ennek a növekedésnek szakaszai vannak, melyek egymásra épülnek. A liturgia egyes lépései feltételezik egymást, mint ahogyan az egészséges növekedésben nem lehet kihagyni egyetlen korábbi fázist sem „büntetés” nélkül. Rubrikák valósulnak meg, hol ritualistán, hol torzultan, hol szabadon. Önkéntelen folyamat, de nem erőfeszítés és figyelem, szemlélődés, engedelmesség nélkül. Erre nézünk rá közösen, s egyéni módon elmélyülve, magunkra alkalmazva, visszatekintve. Életünket nézzük, miként formál bennünket a „fazekas”. (Jer 18, 1 skk.)

Részletek…

Apostoliskola – visszatalálás oda, ahol sohasem voltunk, bár ott vagyunk otthon

2022. október 13–16.

Az ember úton van, hogy visszataláljon abba az állapotba, ahol igazán otthon van. Senki sem tudja, bár vannak sejtéseink arról, hol az otthonunk. Sejtjük, hogy hol van, de az út hosszú és a bizonytalanba vész. Isten haza vár, Jézust küldi elénk. Erről szól a Szentírás, de ez életünk nagy kihívása is. Galileában kezdődik, de hol van az én Galileám, s hová vezet az út? Erről beszélnek az evangéliumok, különös drámaisággal a szinoptikusok. Hazatalálni, vagy inkább megtalálni az utat. Erre hív minket néhány csendes napban Jézus.

Program:

  • Napi 3 biblikus bevezető az elmélkedésekhez.
  • Szentmise, examen – napközi imaóra.
  • Esti szentségimádás.
  • Egyéni beszélgetési lehetőség a lelkigyakorlat kísérőjével.

Részletek…

Egyéni és közösségi lelkigyakorlatok az Életrendezés Házában

Előre egyeztetett időpontban

A püspökszentlászlói Életrendezés Házában lehetőségünk van, hogy egyéni vagy csoportos lelkigyakorlatot végezhessünk Isten jelenlétét, megnyugvást, lelki megújulást, de akár csak megpihenést keresve. Előre egyeztetett időszakban csendes napokat tölthetünk itt imádkozva, lelki kíséréssel, támogató meghallgatással egyszerű, de a lelkigyakorlatozó számára nagyon is megfelelő ellátással.

Részletek…

Frissítve: 2022. szeptember 13.