P. Adolfo Nicolas, a leköszönő generális

Október 3-án, hétfőn, miután az Általános Rendgyűlés elfogadta P. Nicolas általános rendfőnök atya lemondását, a négy asszisztens közül az egyik, Frederico Lombardi atya kiállt a rendgyűlés elé, hogy köszönetet mondjon az általános rendfőnöknek. Az asszisztensek, akiket az Általános Rendgyűlésen választanak, az általánso rendfőnök legközelebbi munkatársai. Lombardi atya végig elkísérte Nicolas atyát, mialatt a Jézus Társasága elöljárójaként szolgált. Tehát illő volt, hogy a leköszönő rendfőnök közvetlen munkatársai, és az egész rend nevében kifejezze háláját Adolfo Nicolas atyának.

P. Lombardi először hálát adott Nicolas atya egész személyéért, akire rendfőnöki évei alatt mindvégig jellemző volt a szívélyes és közvetlen stílus. Nicolas Atya mindig is egyszerűséggel szeretett viszonyulni jezsuita rendtársaihoz, és ezt a még fokozta humorérzékével és őszinte mosolyával. Ezzel megnyerte mindenkinek a szeretetét és bizalmát. Ennél is lényegesebb talán, hogy a Rendfőnök szerzetesi elköteleződésre inspirálta a jezsuitákat, és szolgálata alatt emlékeztette őket a jezsuita küldetés egyetemes kilátására,  amely azt jelenti, hogy messzebbre kell tekinteni, mint a tartomány vagy az ország határai. Mindemellett Nicolas Atya beszédeiben nagy jelentőséget tulajdonított a mélységnek, illetve a felületesség elkerülésének.

P. Lombardi szavaival, az imént lemondott rendfőnök kiváló példája a megfontolt bölcsességnek, melyet a képzelőerő, és az évek során, Ázsiában szerzett tapasztalatai gazdagítanak. Ezzel arra ösztönözte a Kúriát, hogy kreatívabb legyen és még jobban szolgálja a Társaságot, mindenkinek lehetőséget adva, hogy a csapat tagjai legyenek, és kölcsönös felelősségvállalásban szolgáljanak. Hasonlóképpen, a felelősségteljesség kultúrájára buzdított mindenkit a kormányzás gyakorlatában is. Szembenézett a megerőltető kihívásokkal, társait őszinte figyelmességgel meghallgatva, beavatkozásokkal és levelekkel is támogatta.

P. Nicolas Családszinóduson vállalt diszkrét szerepéről is érdemes szót ejteni. Lényegében, a rendfőnök atya sikeresen biztosította az jó viszonyt a római gyülekezetek és más egyházi szervezetek között, annak érdekében, hogy a jezsuiták érdekeit világosan és igazságosan védelmezhesse. P. Lombardi azt is megjegyezte, hogy P.Nicolas az első rendfőnök, aki jezsuita pápa alatt szolgált. Ez a példa nélkül való történelmi helyzet ma is inspirálja gondolatainkat, különösképpen a Szentatya iránti hűségünk értelmezését.

Minden jezsuita hálás Adolfo Nicolas atyának támogatásért, amit tőle kapott. Megígérik, hogy imáikba foglalják őt; Azt kérik az Úrtól, hogy legyen mellette új feladatai ellátása közepette.

Frissítve: 2016. október 20.