P. Arturo Sosát választották meg jezsuita generálisnak

P. Arturo Sosa SJ
P. Arturo Sosa SJ

A Jezsuita Rend (Jézus Társasága) 36. Általános Rendgyűlése ma megválasztotta új vezetőjének P.  Arturo Sosát.

P. Arturo Sosa 1948. november 12-én született a venezuelai Caracasban. A Jézus Társasága római nemzetközi házainak és műveinek a Generális által delegált elöljárója. A venezuelai központi egyetemen politikai tudományok doktora. Spanyol, olasz és angol nyelveken beszél és francia nyelven is ért. (hosszabb életrajzát itt olvashatják.)

Az általános rendfőnök, más néven a generális (latinul: általános) feladata a rendi közösség irányítása. A rend római központjából irányítja a Jezsuita Rendet, a legnagyobb létszámú katolikus férfi szerzetesrendet.

Az Általános Rendgyűlés a jezsuiták legfőbb választott törvényhozó fóruma. A jezsuiták 476 éves története során 36. alkalommal hívták össze idén októberre. A rendgyűlést a generális halála vagy lemondása esetén hívják össze, hogy megválasszák utódját vagy amikor a generális úgy látja, hogy olyan területen van szükség változásra, ahol nem tud vagy nem akar egyedül dönteni.

A spanyol P. Adolfo Nicolas-t, 2008-ban választották meg rendfőnöknek és 2014 végén jelentette be szándékát a lemondásra.

A legelső rendgyűlést 1558-ban tartották. Érdekessége, hogy Szent Ignác halála utána két évvel el kellett halasztani a pápa és a spanyol háború miatt. Néhány rendgyűlés hónapokig is eltartott, de volt olyan, mint 1965-66 közötti 31. rendgyűlés, amely több hónapig ülésezett úgy, hogy közben több mint egy év szünetet tartott. Ameddig a rendgyűlés tart, addig az a Társaság legfőbb kormányzati szerve, amely magát a rendfőnököt is megelőzi. Érdekesség, hogy Ferenc pápa jezsuitaként két rendgyűlésen is részt vett: a 32. (1974-75) és a 33. (1983) Általános Rendgyűlésen.

A 36. Általános Rendgyűlést Adolfo Nicolás rendfőnök hívta össze azzal a szándékkal, hogy megválasszák utódját. A 66 provinciából és régióból érkező 215 jezsuita – közülük 212 vesz majd részt a választásban – feladata kettős: megválasztják az általános rendfőnököt, majd megvitatják a társaság életére és küldetésére vonatkozó legfontosabb kérdéseket.

A rendgyűlést 2014 decemberében hívták össze. Az ezt bejelentő levelében P. Nicolas arra biztatott, hogy “az életünkről és küldetésünkről történő mély és igaz megkülönböztetés szellemébe lépjünk be”. Hozzátette, hogy “most, amikor Ferenc pápa az egész egyházat mély megújulásra hívja – figyelve az egyház és a világ nagy szükségleteire és reményeire – mi is lelkesen fogadhatjuk ezt a meghívást.”

A rendgyűlés október 2-án kezdődött Rómában. A folyamat keretében a tagok először elfogadták a rendfőnök lemondását, majd elkezdték a Társaság helyzetének megvitatását (De Statu Societatis), ami már ahhoz segít, hogy megfelelő új általános elöljárót tudjanak választani. Ezt követi a négynapos “murmuratio” azaz “suttogás” hagyományos kerete. Ekkor a választók személyes beszélgetésekben kérhetnek információkat a lehetséges jelöltekről. A folyamat lényege minden lobbizás kizárása: ekkor nem is szabad csoportokban beszélgetni. Ezen időszak szolgál a csend, az imádság és a bűnbánat által segített idő a megkülönböztetésre.

P.  Adolfo Nicolás 2016 nyarán interjút adott, amiben reményét fejezte ki, hogy a rendgyűlés nemcsak “jó generálist fog választani, hanem segíteni fog elmélyíteni szolgálatunkat úgy, ahogy Szent Ignác kívánja, hogy tegyük. Ezért, mondja, “a vágyam az, hogy a rendgyűlés gyümölcse az evangélium szellemében való elmélyültebb szerzetesi élet és a képzelőerőnk megújult ereje legyen.” P. Nicolás különösen is hangsúlyozta a változásra való érzékenységet az Egyház szükségletei és a mai világ kihívásai kapcsán: “Szükségünk van bátorságra, képzelőerőre és merészségre, hogy küldetésünket úgy fogadjuk, mint Isten világhoz szóló átfogó küldetésének részét. Azt is remélem, hogy a pápa szólni fog a rendgyűléshez és kifejezi érzéseit és aggodalmait. (Interjú elérhető németül.)

A jezsuita rendet 476 évvel ezelőtt alapította Loyolai Ignác. 1540-ben III. Pál hagyta jóvá a rendet a Regimini militantis ecclesiae kezdetű bullájával. Az akkor létrejött katolikus missziós közösség máig a legelterjedtebb katolikus férfi szerzetesrend. Rendünk néhány adata képet ad rólunk: 2015 végén 16 740 jezsuita volt világszerte, ebből kb. 12 000 pap, 1300 testvér, 2700 tanuló rendtag és 753 novícius. Lényeges, hogy mára a rendtársak többsége a déli féltekéről, a hivatások többsége Ázsiából és Afrikából származik (a tanuló rendtagok és novíciusok 60%). Mintegy 5000 jezsuita él Európában, 2600 Észak-Amerikában és 2400 Dél-Amerikában, 5600 Ázsiában (ebből 4000 egyedül Indiában!), és 1600 Afrikában.

29791764050_83742c81f4_z
Az általános rendgyűlés első ülése

A Generális megválasztására a 2. héten szokott sor kerülni és abszolút többséget (azaz 50 százalék plusz egy főt, 107 szavazatot) igényel. Ő lesz Loyolai Ignác 30. utódja. Amint ez megtörtént, azonnal kell a pápát erről tájékoztatni. A rendgyűlés ezután kezd más, nagyobb témák megvitatásába, amelyek a társaság életének és küldetésének megújítását szolgálják az egyházban. Ilyen témák voltak például a 35. Általános Rendgyűlésen az Istennel, a másik emberrel és a természettel való kiengesztelődés.

Ma 64 jezsuita tartozik a Magyar Provinciához. (www.jezsuita.hu). Szolgálatuk kiterjed minden klasszikus területre, így a lelkigyakorlatokra, a közvetlen lelkipásztori szolgálatra, a közép- és felsőoktatásra, a szociális feladatvállalásra és a médiára.

Frissítve: 2016. október 21.