P. Rudolf Uher SJ a szlovák jezsuiták új provinciálisa

szlovak_pP. Adolfo Nicolás SJ a Jézus Társasága általános rendfőnöke megnevezte a szlovák rendtartomány új provinciálisát, a 45 éves P. Rudolf Uher jezsuita atyát, aki jelenleg a pozsonyi jezsuita közösség vezetője. A provinciálisi hivatalt, a Jó Pásztor vasárnapján, 2014. május 14-én veszi át.

Életrajz

Rudolf Uher atya 1968. november 17-én született Pöstyénben, Morovánban (ma Morovany nad Váhom) nevelkedett. 1987-ben belépett a pozsonyi Szent Cirill és Metód papi szemináriumba, majd 1990-ben a nagyszombati jezsuita noviciátusba. A noviciátus után folytatta a teológiai tanulmányait a pozsonyi Szent Alajos Teológiai Intézetben (a mai Nagyszombati Egyetem Teológiai Karán) 1995. július 29-én pappá szen-telték, majd két évig, mint főiskolai káplán a jezsuiták kassai házában tevékenykedet, ahol a fő feladata a főiskolások pasztorális ellátása volt a helyi Jézus Szíve templomban.

1997 és 2000 között posztgraduális tanulmányokat végzett a római Gergely Egyetemen, fundamentális teológia és tömegtájékoztatás szakokon. A tanulmányai után, hat évig, mint káplán tevékenykedett a Besztercebánya-Radványi Hétfájdalmú Szűz Mária plébánián. 2006 és 2007 között a pöstyéni lelkigyakorlatos házban működött. A feladata a Hétfájdalmú Szűz Mária-templomban a családok, az ifjúság és a gyermekek pasztorálása volt, a jezsuita pasztorációs központban pedig lelkigyakorlatokat adott. 2007-ben kinevezték a pozsonyi jezsuita központ spirituálisának, majd 2008-ban a skolasztikusok prefektusának. A feladata volt a teológia tanulmányaikat végző rendtársak vezetése, valamint a hívek lelki fejlődésének elősegítése, a mindennapi papi munka által. Ezen kívül pasztorális munkát végzett a pozsonyi Legszentebb Megváltó templomban a családok között.

2009 és 2011 között befejezte a tanulmányait a papképzés és a spiritualitás témájában a római Pápai Gergely Egyetemen. A Rómából való visszatérte után egy évig az eperjesi lelkigyakorlatos házban, mint házfőnök-helyettes és a lelkigyakorlatos ház kápolnájának vezetőjeként dolgozott. 2012 óta pedig Pozsonyban a helyi jezsuita közösség vezető-helyettese, a rendtartomány konzultora és a jezsuita képzés delegátusa. A rendi képzést, a harmadik próbációt, 2013. augusztusában fejezte be Pozsonyivánkán (ma Ivanka pri Dunaji).

A Vatikáni Rádió szlovák adásának honlapjáról fordította Bikfalvi Géza

 

Frissítve: 2016. július 28.