Az orawkai magyar szentek temploma

Az orawkai fatemplomot, nemcsak Lengyelországban és egész Közép-Kelet Európában tartják nagy becsben, hanem 2000-ben az UNESCO is felvette az emberiség épített kulturális Világörökségének a listájára. Így vált az orawkai templom az egykori jezsuita szellemi magvetésből az egész emberiség kincsévé.

A Pécsi Jézus Társasági Pius Kollégium története

A régi jezsuita hagyományokkal rendelkező Pécsett, a jezsuita tanítvány, gróf Zichy Gyula püspök adományával nyilt meg 1912-ben a Pius Kollégium, amely az első világháború és a szerb megszállás után az ország egyik legjobb gimnáziumává fejlődött. A tudós jezsuita tanárok és a korszerűen felszerelt tantermek elsőrangú tanulási lehetőséget, a kollégium kiegészítő létesítményei: a tudományos gyűjtemények, a sportpálya és a fedett uszoda, pedig harmonikus szabadidős tevékenységet nyújtottak a diákoknak az iskola 1948. évi államosításáig.

A jezsuiták oktatási intézményei a Felvidéken

A jezsuiták a Felvidéken a XVI-XVIII. században, a nagyobb városokban kiépítették az iskola hálozatukat, gimnáziumokat és egyetemeket alapítottak, ahol az ország jövendő értelmiségét képezték, ezzel is hozzájárulva az ország művelődési szintjének az emeléséhez és a tudományos élet fejlődéséhez.

Murin András SJ szekszárdi útinaplója 1710-ből

A szerző, egy jezsuita szerzetes, Murin András útinaplóját teszi közzé bevezető tanulmány kíséretében. A napló értékét mindenekelőtt az adja, hogy a vizsgált régió, Tolna megye 17-18. századi forrásadottságai nagyon szegényesek, így ez a napló is egyedülálló a töröktől felszabadult Tolnára vonatkozó dokumentumok között.

A zugligeti Manréza rövid története

A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya látván a húszas évek elején, a trianoni sokk utáni általános lelki és erkölcsi válságot elhatározta, hogy lelkigyakorlatok tartásával igyekszik segíteni. Ehhez egy állandó lelkigyakorlatos központra, egy házra volt szükség.

A Jezsuita Kiadó kedvezményes karácsonyi ajánlatai

„…szép ajándékot vivén szívükben…” Karácsonyfa alá tehető A SZÍV-előfizetést, illetve öt, tematikusan összeválogatott kedvezményes könyvcsomagot kínál az ünnepekre a Jezsuita Kiadó. A különleges ajánlatok december közepéig elérhetők a www.jezsuitakiado.hu címen elérhető webshopból. Ajándék, amely az egész évre szól: lepje meg szeretteit A SZÍV jövő évi lapszámaival! S ha nem tudnának személyesen találkozni, az előfizetésről szóló … “A Jezsuita Kiadó kedvezményes karácsonyi ajánlatai” bővebben

A Jezsuita Kiadó kedvezményes karácsonyi ajánlata a rendtartomány munkatársainak

„…szép ajándékot vivén szívükben…” A Jezsuita Kiadó ünnepi ajánlatai a JTMR munkatársainak: karácsonyfa alá tehető A SZÍV-előfizetés, öt, tematikusan összeválogatott könyvcsomag, illetve 50% kedvezmény az egyes kötetekre. Aki csak teheti, még novemberben rendeljen. Kedves kolléga! Lepd meg szeretteidet A SZÍV jezsuita magazin jövő évi lapszámaival! Gondoltunk azokra is, akik nem tudnának személyesen találkozni: az előfizetésről … “A Jezsuita Kiadó kedvezményes karácsonyi ajánlata a rendtartomány munkatársainak” bővebben