Phamdinh Ngoc József SJ újmisés szentbeszéde

Sarlós Boldogasszony ünnepén, 2022. július 2-án szentelte pappá Erdő Péter bíboros Tran Van Ngu József és Phamdinh Ngoc József jezsuitákat a pesti Jézus Szíve-templomban. Első szentmiséjüket másnap ugyanott 10 órakor mutatták be. Az alábbiakban Phamdinh Ngoc József szentbeszédét közöljük.

„Kövess engem!” (Jn 21,15-19)

Évközi 14. Vasárnap. A hetvenkét tanítvány elküldése (Lk 10,1-9)
Krisztusban kedves testvéreim!
Ha azt kérdezitek tőlem, hogy hogyan érzem most magamat, akkor csak egy szót szeretnék megosztani veletek: a boldogságot, mivel tegnap, július 2-án Erdő Péter bíboros pappá szentelt minket ebben a szép templomban. Papokként arra vagyunk meghívva, hogy Isten kívánsága szerint lelkipásztori szívvel szolgáljuk az embereket, benneteket. Így ezt az
evangéliumi mondatot választottam papi életemre: „Kövess engem!”.
Ha valamikor végigolvassátok a négy evangéliumot, akkor látni fogjátok, hogy a „Kövess engem!” felhívás sokszor elhangzik. Jézusnak ez a meghívása nemcsak a tanítványoknak szól, hanem mindenkinek, nektek és nekem is.

Most egy vicces történetet szeretnék elmesélni nektek. Igazából gyerekkoromban nem akartam szerzetesnek, vagy papnak menni, őszintén szólva nem is tudtam semmit a szerzetesi életről. Talán mint sokan közöttetek, én is vidéken nőttem fel, a barátaimmal iskolába jártam és szórakoztam. Gyakran jártam szentmisére, és minden vasárnap voltam
hittanon. 16-17 éves lehettem, amikor először hallottam röviden a szerzetesi életről. Érdekeltek a szép lányok is, de valahogy mégis egyre többet gondolkodtam és imádkoztam erről az irányról. Arra emlékszem, hogy egy hajnali  szentmise után hazafelé menve egy nagyon erős hívást hallottam a szívemben: „Te kövess engem!”

Néhány hónapos imádság után felismertem, hogy amit Jézus mondott nekem, az nemcsak meghívás a szerzetesi életre, hanem ígéret egy izgalmas jövőre is. Ezért döntöttem úgy, hogy szeretnék papnak menni. Ez a hang nem valahonnan kívülről jött, hanem a szívemből, a lelkem mélyén visszhangzó hang volt. Évről évre ez a hívó hang egyre erősebb lett. Így
érettségi után jezsuita jelölt lettem; és a közgazdagsági egyetem elvégzése után beléptem a vietnámi jezsuita noviciátusba, két év után hivatalosan is tagja lettem a Jézus Társaságának. Három filozófiai év után Jézus Magyarországra hívott, ezért követtem Őt ide.

Kedves testvéreim, Jézus találkozott az első tanítványokkal a galileai tengernél, és felszólította őket: „Kövess engem!” (Mt 4,18-22). Ahogy tudjátok, ők elfogadták ezt a meghívást, azonnal feladva mindent, hogy kövessék és együtt éljenek Jézussal. A tanítványi lét során aztán
megint meghallották Jézus hívását: Kövessetek engem Jeruzsálembe, hogy meghaljatok velem (vö. Mt 16,21-28). Aztán miután Jézus feltámadt a halálból, megjelent nekik ugyanitt, a galileai tengernél. Itt Jézus háromszor megkérdezte Pétert: „Szeretsz engem?”, és ő igennel válaszolt! És Jézus minden alkalommal azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” A harmadik alkalommal Jézus meghívta Pétert: „Kövess engem” (Jn 21,19). Ezért
választottam ezt a verset egész papi utam útmutatójául.

A szerzetesi és papi hivatás természetesen mindig a meghívás szavával kezdődik. Maga Jézus hív: mondja, hogy „Kövess engem”. Napról napra úgy tűnt nekem, hogy Jézus ezzel a hívással engem hív és sürget, hogy jöjjek Istenhez, szeressem és kövessem Őt szorosabban. Aztán ez a hívás világosabbá válik, és egy nagyon konkrét küldetéshez kapcsolódik. Ez a küldetés az, hogy Isten papjává, lelkipásztorrá váljunk, hogy
gondoskodjunk Isten népéről az Egyházban. A mai evangéliumban is azt látjuk, hogy a 72 tanítvány elhívása és kiképzése után Jézus azt a küldetést adta nekik, hogy közöljék a jó hírt. Már tudjuk, hogy nagyon sikeres voltak, mert Jézus tanácsai szerint jártak és Isten segítsége által szolgáltak.

A pap szolgálatában tudom, hogy ezzel a küldetéssel soha nem járok egyedül, hanem mindig együtt Jézussal az Egyházban, és együtt veletek is. Ez egy nagyon érdekes út lehet, mert Isten úgy döntött, hogy elhívja és megszenteli a papokat, hogy segítsenek az embereknek közelebb kerülni Istenhez. Tudom, hogy ez csak akkor fog menni, ha minden nap és minden munkámban igent mondok a felhívásra: „Kövess engem”.

Végül arra kérünk benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok értünk, hogy
jó papok legyünk! Ez nemcsak azt jelenti hogy holtig tanulunk, hanem azt is, hogy „olvassuk a Bibliát, higgyük, amit olvasunk, tanítsuk, amit hiszünk, és kövessük is”. Remélem, hogy ha így élek, akkor sokan megérezhetik Isten szeretetét, közeledhetnek Istenhez, és azt is felismerhetik, hogy „Közel van az Isten országa!” Azt jelenti, hogy Isten van velünk, most, itt és napjainkban. Urunk, adj nekünk bátorságot, hogy fogadni tudjuk korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessük az embereknek. Ámen.

Frissítve: 2022. július 04.