Simó Zoltán SJ temetése

Helyszín: Mária utcai templom
Fr. Simó Zoltán SJ

1925-2015 R.I.P.

2015. október 21-én Simó Zoltán testvért Pilisvörösvárról magához szólította az Úr. Néhány hete hagyta abba a kántori szolgálatot az otthonban, és gyakran panaszolta, hogy gyöngének érzi magát. Hamarosan nyelvtő-rákot állapítottak meg nála, amely gyorsan növekedő daganatot okozott. Az elmúlt napokban már az ápolási osztályon gondozták.

simo_zoltan_sj_temetese

Simó Zoltán Tabajdon született 1925-ben. 1949. május 30-án testvérként kezdte el a noviciátust a budai Manrézában. Csupán az első évet töltik Budapesten, mert 1950. május 19-én az ávósok elfoglalják a noviciátus épületét, a novíciusok Szegedre kerülnek. Június 10-én az ottani jezsuitákat Jászberénybe, a ferences kolostorba internálják. 1951-ben szabadul és Budapestre megy, ahol 1954-ig különféle helyeken dolgozik: lakatos, a Hittudományi Akadémián hivatalsegéd, gázgyári munkás, a szállítóberendezések gyárában segédmunkás. 1954-től ismét Jászberénybe kerül, ahol a szociális otthon mindenese. A rendszerváltásig szintén több helyen dolgozik: kántorként Solymáron, majd a Farkasréti temetőnél lévő templomban, később Nográdverőcén a szociális otthon segítője. A rendszerváltás után, immár nyugdíjasan kerül a makkosmáriai templomhoz kántorként és segítőként. Utolsó éveit Pilisvörösváron töltötte a Szent Erzsébet Otthonban, ahol játékával és énekével kísérte az ottani miséket. Szeretett barkácsolni, javítgatni, és nagy szeretettel osztogatta a csokoládéit a fiatalabb jezsuitáknak.

Nyugodjék békében! Imádkozzunk Érte.

Temetése a pesti jezsuita Jézus Szíve templomban lesz 2015. november 16-án 18:00 órakor.

Frissítve: 2016. július 26.