A szemlélődő imáról Jálics Ferenc 90. születésnapján

November 16-án, kilencvenedik születésnapján több százan vettek részt a budapesti Jézus Szíve-templomban a Jálics Ferenc jezsuita szerzetes által mondott misén. Az ünnepeltről és az ünnepelttel beszélve Mustó Péter prédikált.

Hogy minél közelebb lehessenek az atyához, jó néhányan térdelőszékeken, az oltár körül helyezkednek el, a hangulat családias. Vízi Elemér tartományfőnök bevonulás utáni köszöntőbeszédében hálát ad az Úristennek azért, hogy népének és rendjének ajándékozta Jálics atyát, és az őt itthon és világszerte tisztelők-szeretők sokaságát emlegeti. – Imautat és életmódot tanítottál nekünk – mondja –, a műhelyednek minden magyar jezsuita a tanítványa volt, mert szerettél és befogadtál bennünket. A szemlélődő lelkigyakorlat mestere vagy, erre tetted fel az életedet.

Az olvasmány A bölcsesség könyvéből nagyon jó választás a mai napra. A bölcsesség mibenléte a címe: „Benne ugyanis lélek van: értelmes és szent, egyetlen, sokféle és finom, ékesen szóló, gyors és szeplőtelen, biztos, kellemes, jót kedvelő és éles, akadályt nem ismerő, jótékony, emberbarát, kegyes, állhatatos, szilárd, minden erővel teljes, mindent látó, minden szellemen átható, az értelmeseken, tisztákon, legfinomabbakon. Mert minden gyorsnál gyorsabb a bölcsesség, tisztaságánál fogva mindenen áthatol, mert Isten erejének lehelete s a mindenható Isten dicsőségének tiszta csordulása.” Az evangélium pedig egy gyakran elfelejtett, noha fontos jézusi megállapítás helye Lukács evangéliumában, és szintén mintha eleve egyenesen Jálics atya jubileumára szánták volna: „Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt válaszolta nekik: »Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem fogják azt mondani: ‘íme itt van’, vagy ‘amott’. Mert az Isten országa köztetek van.«”

 

A teljes cikk a Magyar Kuríron olvasható: http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-isten-orszaga-koztunk-szemlelodo-imarol-jalics-ferenc-90-szuletesnapjan

Frissítve: 2018. február 27.