Szent Ignác-díj a jezsuiták öt munkatársának

A magyar rendtartomány védőszentjei, a kassai vértanúk szeptember 7-iki emléknapján tartott ünnepségen a jezsuiták öt munkatársa vehette át Vízi Elemér SJ provinciálistól a tavaly újraalapított Szent Ignác-díjat. Az elismerést minden esztendőben azok kapják, akik kimagasló szakmai munkájukkal, példamutató módon szolgálják a rendtartományt. A díjat kifejező oklevél mellé a bakonybéli bencések oroszlámosi talpas keresztje társul, mely ezüstözött bronzból készült, és szárainak végén hegyikristályt tartalmaz. Az elismerés háttere ezen a linken, a díjazottak névsora és méltatása alább olvasható.

Szakács Mátyás, Lázárné Boldizsár Ágnes, Kárpáti Sándor, Vízi Elemér SJ, Herpainé Velkey Klára és Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga (Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír)

Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga

a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda igazgatóhelyettese, az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője

Több mint 20 éve a gimnázium angol-hittan és történelem szakos tanára. Sokoldalú, magasan képzett munkatársunk. Egy évtizedig az angol szakmai munkaközösség vezetője volt, 2016 óta az iskolai lelkészség koordinátoraként ügyel arra, hogy a pedagógiai szakmai munka szerves részeként a Szent Ignác-i lelkiség is megfelelő időt, teret és eszközöket kapjon. Több területen gazdagította a magyar jezsuiták legnagyobb intézményét. A miskolci iskola nemzetközi cserekapcsolatainak kiépítésében komoly szerepe volt. Az intézményi és pedagógusi minősítési rendszer felelőseként mindenkor a munkatársait szeretné a középpontba állítani, legyen szó a pedagógus életpálya támogatásáról, a tanfelügyeletek előkészítéséről vagy éppen a minősítések elősegítéséről.

Háromgyermekes családanya, mindhárom lánya jezsus öregdiákunk.

Hálásak vagyunk a jezsuita rendi küldetésben elkötelezett pedagógiai munkájáért.


Herpainé Velkey Klára

a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda ének-magyar nyelv és irodalom tanára, kórusvezető

Negyvenéves tanári pályafutásának immár közel felét miskolci gimnáziumunkban töltötte. Munkaközösségi vezetőként a művészeti nevelési feladatokért felel. Neki köszönhetjük az intézményben az alapfokú művészeti program meghonosítását és színvonalas fenntartását. Diákjaink iskolai életének szerves és sikeres része a néptánc, a népi ének, a hangszeres zene művelése. Klára szívesen vállal osztályfőnöki nevelői feladatokat is, melyben a nagycsaládos édesanya minden tapasztalatát jól hasznosítja.

Az iskola MAGIS kórusának karizmatikus vezetője. Tanítványait lelkesíti, hogy minden évben nagyszabású musicalt rendezzenek, vigyenek színpadra. Az ebbe bevont 100-150 jezsus diák számára életre szóló élmény egy-egy produkció, melyben előadói képességük kibontakozása mellett a szervezési, logisztikai feladatok ellátásában is fejlődhetnek.

Egy hónappal ezelőtt zártuk a rendalapítónk megtérésének, valamint szentté avatásának kerek évfordulójára emlékező kettős jubileumi évünket. Mindannyiunk számára kiemelkedő ajándék volt az Ignác – A lelkek lovagja című musical. A Vizy Márton-Tóth Dávid Ágoston szerzőpáros a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium MAGIS kórusa számára írta a darabot, melyet már több mint tucatnyi alkalommal nagy sikerrel bemutattak. Minden helyszínen örömmel tapasztaltuk Ignác atyánk életpéldájának közönségre tett mély és átformáló hatását.

Hálásak vagyunk a jezsuita diákok művészeti nevelésében elkötelezett pedagógiai munkájáért.


Kárpáti Sándor

a budapesti jezsuita sziget portása

Sanyi bácsi – ahogy mindenki szólíthatja – nemrég töltötte be 80. életévét. Ritka dolog, hogy valaki ebben a korban ilyen aktív legyen. Nyugdíjazása óta, 15 éve szolgál a Párbeszéd Házában rendületlenül. Bármikor, bármilyen körülmények között lehet rá számítani, problémamegoldó képessége legendás, kollégái és a jezsuiták felé végtelenül lojális, ugyanakkor határozott és rendszerető.

Segítőkészsége is párját ritkítja, nem ismer lehetetlent. Mindenkihez van egy jó szava. Aki egyszer a Horánszky utcai Párbeszéd Házában járt, már biztosan megjegyezte magának. Kisugárzása, életszeretete, csípős humora mindenkit jókedvre derít. Kiváló emberismerő, munkatársainkkal és vendégeinkkel is könnyen megtalálja a közös hangot.

Hálásak vagyunk minket vigyázó szolgálatáért.


Lázárné Boldizsár Ágnes

a jezsuita tartományfőnökség Gazdasági Irodájának munkatársa

Ági idén 20 éve szolgálja a magyar provinciát, a gazdasági szakterület kiemelkedő munkatársaként. Munkájában rendkívüli alaposság, precizitás és lelkiismeretesség jellemzi. Rendtartományunk egyik legrégebbi munkatársa, aki sok változást élt meg velünk, és ezekben mindig a legtöbbet adta: szorgalmát, szakmai tudását és hűségét. A Jézus Társasága Alapítvány egykori gazdasági vezetőjeként művek sokaságát indította el sikeres útjukon, például a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot vagy éppen az Életrendezés Házát. A klasszikus alapítványi feladatok mellett sokat tett forrásfejlesztő munkánk pénzügyi kíséréséért. Intézményeink fejlődését, történetét illetően memóriája és tapasztalatai nélkülözhetetlenek számunkra.

Hálásak vagyunk gazdasági szolgálatáért.


Szakács Mátyás

a magyar jezsuiták erdélyi szolgálatainak segítője, menedzsere

Mátyás 2015 óta segíti a jezsuiták erdélyi munkáit. Először önkéntesként, 2016-tól pedig szerződött munkatársunkként a marosvásárhelyi Jezsuita Udvar felújítási munkálatainak projektmenedzsere és gazdasági felelőse. A Szent Ignác-i lelkiségű Keresztény Élet Közössége tagja a feleségével együtt, amit önkéntes munkájával segít, akárcsak az évente megrendezett Márton Áron imatúrát.

Háttérmunkát, önzetlen segítséget nyújt az erdélyi lelkivezető-képzéshez, melyet két évvel ezelőtt indítottunk el. Az 1-2 havi találkozások és az évi 8 hétvégi program szervezése komoly feladat, melyben Mátyásra mindig számíthatunk. Csíkszeredában végzett kenyérkereső munkája mellett igazi támaszunk az erdélyi szolgálatunkban.

Hálásak vagyunk önzetlen támogató szolgálatáért.

Frissítve: 2022. szeptember 08.