Nemeshegyi Péter SJ: Kis történet az eucharisztia évének megnyitása alkalmából

Régi emléket szeretnék elmondani. Fiú koromban lelkesen cserkészkedtem a híres Hármas számú Regnum Marianum cserkészcsapatban. Ezzel a csapattal kezdődött Magyarországon a katolikus cserkészet ragyogó története. Sík Sándor, Prohászka Ottokár, Majláth Gusztáv  és sok más lelkes ember állott e mozgalom élén. A cserkészetből átvették mindazt, ami értékes, de lobogó keresztény tartalommal töltötték fel. A Damjanich utca … "Nemeshegyi Péter SJ: Kis történet az eucharisztia évének megnyitása alkalmából" bővebben

Nemeshegyi Péter SJ: Az eucharisztia megcselekvése – életünk központja

A 2. vatikáni zsinat szerint az eucharisztia megcselekvése „az egész keresztény élet forrása és csúcspontja” (LG 11), „a keresz­tény közösség alapja és szegletköve” (PO 6), „az egyház életének forrása” (UR 15), „minden evangélium-szolgálat forrása és csúcsa” (PO 5), „a keresztény közösség egész életének igazi középpontja és csúcsa” (ChD 30), általa „él és növekszik állandóan az … "Nemeshegyi Péter SJ: Az eucharisztia megcselekvése – életünk központja" bővebben

Nemeshegyi Péter SJ: Jézus beszéde az Élet Kenyeréről

A keresztények legnagyobb kincse az a cselekmény, melyet Jézus az utolsó vacsorán hagyományozott ránk. Tesszük is napkelettől napnyugatig szüntelenül az ő emlékezetére. Az a tény, hogy Jézusnak e tetteit és szavait négyszer is közli az újszövetségi szentírás (a három szinoptikus evangélium és Pálnak a korintusiakhoz írt első levele), mutatja, hogy mennyire fontos volt  ez a … "Nemeshegyi Péter SJ: Jézus beszéde az Élet Kenyeréről" bővebben

Nemeshegyi Péter SJ: Misézzünk szépen!

Éppen 50 éve, hogy először tanítottam a De eucharistia traktátust Tokióban, és azóta talán harmincszor is tanítottam. Első tanításomból majdnem baj lett, mert az egész traktátust egyetlen témába foglaltam össze: a Szentírással kezdtem, és genetikusan mentem végig rajta egészen napjainkig. Ezen megütközött növendékeim közül néhány spanyol skolasztikus, akik feljelentettek a rektornál. Körülöttem, fiatal teológia tanár … "Nemeshegyi Péter SJ: Misézzünk szépen!" bővebben

Jezsuita blog A szenvedélyes szeretet szentsége, avagy erosz és Eucharisztia

„Ez az én testem, amely értetek adatik” – Jézus ebben a mondatban és a szétosztott kenyérben egész személyét odaadja a tanítványainak. A teljes lelki és testi önátadás, az egyesülés pillanata tehát ez, fejtegeti bloggerünk.

Jezsuita blog Megismerni Őt a szentáldozásban – a jezsuiták és az Eucharisztia

Augusztus elején Esztergomban Szent Ignác-napi búcsún prédikáltam a vízivárosi templomban rendalapítónk és az Eucharisztia kapcsolatáról. Ebből nőtt ki ez a bejegyzés, amiben a jezsuiták és az Eucharisztia kapcsolatát szeretném körbejárni. Miképp van jelen az eucharisztikus lelkiség a rendalapító Szent Ignác életében, a lelkigyakorlatokban és a jezsuita rend történelmében? Koronkai Zoltán SJ írása a jezsuiták blogjáról.

Blog Eucharisztia és Szentlélek

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A liturgikus évben nem sokkal utána következik Úrnapja, az Eucharisztia ünnepe. Korizoli most arról elmélkedik a jezsuita.blog.hu-n, hogy mi a kapcsolat a Szentlélek és az Eucharisztia között.