Vietnamese edition Giê-su hữu Kaszap István đã trở nên tấm gương sáng ở Philippin như thế nào?

Tháng 12 vừa qua, cha giám tỉnh dòng Tên Hungary, cha Vízi Elemér đã tới thăm vùng Viễn Đông. Đầu tiên, ngài tới thăm tỉnh dòng Tên Việt Nam và gặp gỡ thân nhân của hai anh em thuộc dòng Tên Việt Nam đang sống và học tập tại Hungary. Sau đó, cha sang tỉnh dòng Philippin để  tham dự ngày lễ tưởng niệm các cố tu sĩ dòng Tên Hungary đã phục vụ tại Philippin. Trong bài phỏng vấn của Szőnyi Szilárd với cha giám tỉnh Hungary, chúng ta sẽ biết lý do tại sao một cha giám tỉnh địa phương đã tạ ơn vì „nhờ” Cộng Sản mà họ có nhiều ơn gọi. Bên cạnh đó, chúng ta có thể học được những bài học từ các ki-tô hữu tại Viễn Đông.

Employment and migration Can we resolve the shortage of labour with immigrant workers?

Peter Rožič SJ, the Director of the Jesuit European Social Centre, visited Hungary this week. This Slovenian Jesuit happened to be here amidst the demonstrations against the new law regulating overtime work. We asked him about the responsibility of employers and protesters, the dignity of labour, and whether and to what extent may immigrants or refugees contribute to the solution of the shortage of labour in Hungary.

The church in Africa “We don’t have to go to the frontiers – we live in the frontiers!”

Most lively faith today unknown in Europe, and distinct African theology; the consequences of colonization and the responsibility of the West; the chances for decreasing the migrant influx and ways to help everyone to live on their birthplace. Szilárd Szőnyi, press officer of the Hungarian Jesuits is talking with Fr Agbonkhianmeghe Orobator SJ, president of the Conference of Major Superiors of Africa and Madagascar.