Nyilatkozat Szíria kérdésében

Mi, Jezsuita provinciálisok, mint a Jézus Társasága elöljárói a Közel-Keleten és Európában, nagy örömmel fogadjuk a Szentatya közelmúltban tett Szíriával kapcsolatos kijelentéseit. A Szentatya minden erejével arra törekedett, hogy a nemzetközi közvélemény figyelmét a szír tragédia felé fordítsa, s a konfliktusban érintetteket arra kérte, hogy „hagyják magukat a lelkiismeret szavától vezetni, hogy az egyéni érdekek védelmébe való bezárkózás helyett bátran és határozottan lépjenek rá a találkozók és a tárgyalások útjára". Vele együtt mi is valljuk, hogy „erőszak soha nem szült még békét”, és, hogy az egyetlen út a békéhez a tárgyalás és párbeszéd útja.

Novéna – imakilenced jezsuita hivatásokért

Szent Ignác mély meggyőződése volt, hogy a jezsuita rend „léte nem emberi eszközöknek köszönhető” (Rendalkotmány 812), éppen ezért ezek által „megőrizni és gyarapítani sem lehet, hanem csak mindenható Urunk és Istenünk kegyelmével.

Könyvbemutatók Párizsban és Brüsszelben

2013. október 2-án Párizsban, október 7-én pedig Brüsszelben, mindkét fővárosban az ottani Magyar Intézetben, bemutattuk az Üldözött jezsuiták vallomásai c., szerkesztésemben 1995-ben megjelent kötet francia fordítását, amelyet a brüsszeli jezsuita Lessius kiadó tavaly jelentetett meg.

„Reflexió”

A Reflexió heti rendszerességgel frissülő online megjelenés, amely a kereszténység és a társadalom kérdéseiről kíván fiatalos fórumot biztosítani a parbeszedhaza.hu-n.