Egy történelmi látogatás jezsuita szemmel 5. Mit gondol a pápa a nemzeti kisebbségekről?

Diplomáciai értelemben kényes helyzet fogadta Ferenc pápát Romániában. Az ország elnöke, az egyébként szász Klaus Johannis ugyanis arról büszkélkedett neki, mennyire példaértékű náluk a nemzeti kisebbségek helyzete, miközben magának a látogatásnak a körülményei is megmutatták, mennyire nincs így. És mivel már az nagy szó, hogy – II. János Pállal ellentétben – a bukaresti kormány rábólintott az erdélyi útjára, ebben a kérdésben különösen óvatosan kellett fogalmaznia.

Egy történelmi látogatás jezsuita szemmel 4. Milyen lelki gyümölcsöket termett a pápa zarándokútja?

A gyümölcsök már csak olyanok, hogy amíg a szüretelés elérkezik, addig sok kertészkedésre, időre és még több türelemre van szükség. Ami a pápalátogatást illeti, maradva a botanikai hasonlatnál, most a magvetés történt, és a címbe foglalt kérdésre csak hosszú távon lehet érdemi választ adni. Az út ajándékait csak a csíráiban érzékeljük, s valószínűleg még sokáig munkát ad, hogy jobban kibontsuk és a gyakorlatba átültessük őket.

Egy történelmi látogatás jezsuita szemmel 3. A látogatás mennyiben segítheti a népek, felekezetek kiengesztelődését?

A kiengesztelődés témája nagyon aktuális, mert feszültségből bizony van bőven. Előző reflexiónkban említettünk már néhány problémát a pápalátogatás kapcsán a román-magyar együttélés világából. Világos, hogy ezek nem pusztán a múlt sebei, mint Trianon, hanem nagyon is friss és fájdalmas történések, mint ahogy az Úz völgyében lezajló konfliktus is. Romániában ugyanakkor nemcsak a magyar-román kapcsolat terhelt, hanem a keresztény felekezetek között sem teljes a béke.

Management by Jesus X generációsok, figyelem! Ezt tegyétek, ha együtt akartok dolgozni a „Youtube-nemzedékkel”!

A Spiegel címlapsztorijának felmutatásával vezette be Kiss Ulrich SJ a Management by Jesus legutóbbi villásreggelijét. A lap borítóján kék hajú, mai öltözetű, edzőcipős fiatalok néznek öntudatosan a fényképezőgépbe, az írás pedig arról szól, hogy a „Youtube-nemzedék” miként kavarja fel a német politikát. Pont erről: az y és z generációk előretöréséről, a velük való közös munka kihívásairól szólt az MbJ minapi villásreggelije a Loyola Caféban.

Egy történelmi látogatás jezsuita szemmel 2. Hogyan tekintsünk a román hatóságok túlkapásaira?

Az érsek értésére adták: a pápát köszöntő beszédében ne az erdélyi magyarság múltját emlegesse, inkább a jövő felé forduljon. Történt mindez anélkül, hogy legalább megrökönyödést váltott volna ki az Európai Unióban, melynek Románia épp most a soros elnöke – fájó bizonyságaként annak, hogy a közösség még mindig nem képes a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét legalább annyira a szívén viselni, mint más veszélyeztetett csoportokét.

A világ jezsuita szemmel Az Il Gesù kulisszatitkai: így válaszolt a reformációra a jezsuiták római főtemploma

Nincs olyan művészeti stílus, ami energikusabban mutatná meg az „ellenreformáció” – vagy pontosabb szóhasználattal: katolikus megújulás – egyházképét, mint amit az Il Gesù templomban láthatunk. Ötszáz évvel ezelőtt ugyanis a templomok még nem helyezték ki az Eucharisztiát a hívők elé. Az Il Gesù az első olyan szakrális tér, ahol a Szent jelenlétét nem rejtették el. Sőt – a reformáció ellensúlyozására – Krisztus valóságos testét a lehető leghangsúlyosabban mutatják be.

Egy történelmi látogatás jezsuita szemmel 1. Kiknek és milyen gesztusokat tett Ferenc pápa?

„Sokan észrevehették, hogy Jorge Mario Bergoglio szemlátomást fáradtan érkezett Csíksomlyóra. Ne feledjük: egy 82 éves, fél tüdővel élő emberről beszélünk, aki azt is vállalta, hogy az időjárási viszonyok miatt a 150 kilométerre fekvő Marosvásárhelyről ne helikopterrel, hanem közúton közelítse meg a helyszínt. Hazafelé tartva aztán a repülőn ez a körülmény újabb gesztusra indította.” A következő napokban tíz kérdés alapján vesszük sorra Ferenc pápa történelmi látogatásának főbb tanulságait.

Management by Jesus Mit üzen Robert de Niro és Anne Hathaway a Z-generációs és idősebb munkavállalóknak?

A nemzedékek mítosza, avagy hogyan bánjunk X, Y és Z generációs munkatársainkkal? címmel szervezi következő villásreggelijét a Kiss Ulrich SJ-féle Management by Jesus üzleti közösség. A június 4-iki alkalom előadója Gauser Katalin, az MbJ trénere, a GTMentor Group Integrált Vezetésfejlesztési Kft. ügyvezető partnere lesz. Szőnyi Szilárd őt kérdezte arról, mi jellemzi az egyes korosztályokhoz tartozó kollégák együttműködését, főleg a digitális világ kihívásai közepette.