R.I.P. A járvány miatt későbbi időpontra kerül Jálics Ferenc SJ temetése

A magyar jezsuita rendtartomány a 2021. február 13-án elhunyt Jálics Ferenc SJ temetésének időpontját eredetileg április 8-ra tűzte ki. Időközben azonban a járványhelyzet súlyosbodásával újabb korlátozó intézkedések léptek életbe. Mivel szeretnénk, hogy az alkalomra minél többen, akár külföldről eljöhessenek, a családdal egyeztetve a szertartást későbbi időpontra, június 12-én, szombaton 15 órára halasztjuk.

Quốc tịch Hungary Magyar állampolgárságot kapott a hazánkban élő két vietnámi jezsuita

„Kedves rendtársaink és barátaink! Ma megkaptuk az állampolgárságot, tehát hivatalosan is magyarok vagyunk. Először is nagy hálát adunk a jó Istennek ezért a kedves ajándékért. Megköszönjük a provinciálisnak, András Attilának és Koronkai Zolinak, akik ügyesen segítettek nekünk ebben a munkában” – így kezdődik az a levél, amellyel a Sodrás utcai rendházban élő két vietnámi jezsuita, Tran Van Ngu József és Phamdinh Ngoc József adja hírül a magyar állampolgárság elnyerését.

JTA Jézus Társasága Alapítvány: 1% a jezsuita küldetésre

Lelkiségi szolgálatainkat bemutató rövid videót készítettünk: kérjük, vegyen részt Ön is munkánkban azzal, hogy a magyarországi jezsuiták alapítványa, a Jézus Társasága Alapítvány javára rendelkezik (adószám: 18064333-2-42). Az elkészített bevallások március 15-től elérhetők a NAV eSZJA oldalán. Adóbevallása megtekintésekor már lehetősége van személyi jövedelemadója 1%-áról rendelkezni.

M.I.N.D. A magyar jezsuita, aki beszél kínaiul: interjú András Attila SJ-vel

„Megtisztelő volt a diakónussá szentelő londoni püspök atya kérése, hogy nem volna-e kedvem az egyházmegyéjében működő kínai templom lelkésze lenni, és esetleg hosszú távra is ott maradni. Újra fellobbant bennem a kínai tűz, de miután egyeztettem a tartományfőnökkel, egyértelmű volt, hogy visszajövök Magyarországra.” Interjú András Attila SJ-vel erdélyi gyökereiről, kínai nyelvtudásának okáról, valamint jezsuita mivoltának örömeiről és kihívásairól.

Szerzetesi elöljárók Vízi Elemér a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának alelnöke lett

Minapi ülésén a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája megválasztotta új vezetőit. A következő három évre az elnök Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát lett, alelnöke Vízi Elemér SJ, a magyar jezsuita provincia tartományfőnöke. Elnökségi tagok: Berhidai Piusz OFM, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Barta Szabolcs CM, a Misszióstársaság (Lazaristák), valamint Szakál Ádám Márton SP, a Piarista Rend Magyar Tartományának elöljárója.

Gyermek- és ifjúságvédelem Gájer László lett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye gyermekvédelmi felelőse

Általános gyermekvédelmi felelősnek nevezte ki Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Gájer Lászlót, a főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottságának egyházi tagját. Az új gyermekvédelmi felelős feladata, hogy összefogja és továbbfejlessze a gyermekvédelmi munkát az egyházmegyében – többek között világi szakemberek bevonásával a megelőzést és a szemléletformálást elősegítő további programokat és képzéseket indítson.

Kitüntetés Állami kitüntetéssel ismerték el Illés Albert SJ helytállását a kommunista diktatúra idején

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Illés Albert jezsuita szerzetes. A magyar rendtartomány tagja a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd – a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást vállaló – bátor terjesztéséért, keresztény elvei melletti példaértékű kiállásáért, valamint a rendszerváltoztatást követően a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálatáért kapta az elismerést.

R.I.P. Jálics Ferenc-emlékkönyv / Franz Jálics SJ Gedenkbuch

Halálának napján online emlékkönyvet nyitottunk, hogy rendtársai, tanítványai, tisztelői, barátai arról vallhassanak, milyen lelki, szellemi örökséget kaptak Jálics Ferenc SJ-től, mi volt az a gondolkodásában vagy magatartásában, ami kiben-kiben emlékként él tovább. A kezdeményezésre sorra érkeznek a válaszok, már rögtön az első napon több mint ötvenen osztották meg személyes élményeiket. Az alábbiakban az összes bejegyzés egyben olvasható.