Jezsuiták szerint a világ Zárva a templom? Zsidó mintára tegyük szent hellyé az otthonunkat!

Most, amikor a járvány idején zárva vannak a templomok, a szentmise csak online elérhető, így a hívők többsége nem tud szentségekhez járulni, érdemes tanulni az Ószövetség népétől – javasolja egy zsidó származású jezsuita. A Szentföldön élő David Neuhaus SJ emlékeztet, hogy a keresztények idősebb testvéreinek vallásgyakorlata korábban szintén a templomuk köré szerveződött, ám annak Kr. u. 70-ben történő lerombolása után felértékelődött a családi otthon szerepe.

Civil a pályán Fiatalok, nők, és a jezsuitáknak dolgoznak: az adománygyűjtés és hálózatszervezés kulisszatitkai

A rendtartomány Kommunikációs Irodáján ketten is foglalkoznak közösségépítéssel és hálózat­szervezéssel. Jacsó Annamáriának és Nagy Lucának kétszer fél tucat kérdést írtunk össze, ők pedig válaszaikban az adományozás kultúrájáról, a krisztusi üzletmenetről és  Kiss Ulrich SJ színes egyé­niségéről vallottak. Közben az is kiderül, hogy mi a különbség és a kapcsolat fundraising és friendrasing között, illetve hogy a jezsuiták a Management by Jesus elvei szerint tevékenykednek-e.

Civil a pályán „Nem Coca-Colát kell eladnom”: bemutatjuk a jezsuiták szürke eminenciását

Huszonöt esztendő alatt öt provinciálist szolgált a jezsuitáknál Brunner Róbert gazdasági igazgató. A ve­terán kollégát arról kérdeztük, milyen civilként a Jézus Társaságának dolgozni, van-e az a pénz, amiért elszegődne valamelyik másik szerzetesrendhez, de szóba kerül­nek a jezsuita viccek, kedvenc szerzeteseink erényei és hibái, a szegénységi fogadalomból fakadó kihívások, meg persze a futást sem hagytuk ki.

Jezsuiták a világban „Egy jezsuita ne akarjon túl okos lenni”: Rómában tanuló rendtagok beszámolója

Sajátos nemzetközi közösségben készül papi hivatására Rómában Jancsó Árpád SJ, Nevelős Gábor SJ és András Csaba SJ. Hármójuk derűs hangulatjelentése az Örök Városból, melyből kiderül, mire használják ma sajátos „időkapszulaként” Loyolai Szent Ignác egykori szobáit, miért nem jó, ha egy jezsuita túl okos akar lenni, és a Bajnokok Ligáján kívül miről beszélget egy ötfős asztaltársaság, melynek minden tagja más földrészről érkezett.

Jezsuiták a világban „Hogy mégse csak főzőklub legyünk”: Forrai Tamás SJ a kanadai magyarok hitéletéről

Kihívásokkal teli küldetésben van Forrai Tamás jezsuita: idestova három esztendeje a torontói Szent Erzsébet plébánián az egyre fogyatkozó számú helyi magyar közösség lelkipásztori szolgálatát látja el. Balázs Zsuzsa interjúja a nagymama főztjének ízéről, a kivándorlók egymást követő nemzedékeinek sajátosságairól, az egyre gyengülő gyökerekről, a beolvadásról, az angol nyelvű misézésről és a magyar plébánia hosszú távú fenntartásának lehetőségeiről.

R.I.P. Kanadában 92. életévében elhunyt Eördögh András SJ

„Ahogy befejeztem a feltámadási vigíliamisét, kaptam a hírt, hogy P. Eördögh András ma este békésen elhunyt. Pickeringi öregotthonunkban az a szokás, hogy a vigíliamisét két részben tartják. P. Eördögh részt vett az ószövetségi hétolvasmányos részen, majd visszatért a szobájába. Napok óta gyenge volt, nem tudott étkezni. Most sem volt képes enni, hanem a nővér kezét fogva, békésen elhunyt” – adta hírül rendtársa elhunytát a torontói Szent Erzsébet plébánia vezetője, Forrai Tamás SJ.

Jezsuta online Így folytatnak most online lelkipásztorkodást a jezsuiták a világ országaiban

A koronavírus-járvány átrendezte a világ egyes országaiban élő jezsuiták sorait. Miközben számos program elmarad, új, főleg online kezdeményezések indultak a hit- és közösségi élet fenntartására. A Jézus Társasága Jesuits are with you, azaz a Jezsuiták veled vannak mottóval ezen a linken gyűjti és teszi közhírré a legfontosabb ötleteket, hogy mások is ihletet meríthessenek belőlük. A magyar rendtartomány online lehetőségei szintén szerepelnek a gyűjteményben.

Jezsuita húsvét Megerősödni a közösségben: Vízi Elemér jezsuita provinciális húsvéti üzenete

A járvány időszaka különössé teszi az idei húsvétot – visszavonultan, csendben, elkülönülten ünneplünk, mint ahogy teszi ezt most az egész egyház. Bár a körülmények különböznek, a feltámadt Jézus épp a krízist átélő, a félelmeikbe és bizonytalanságaikba beszoruló, perspektívát veszített barátait látogatja meg, illetve csatlakozik az emmauszi úton járó tanítványaihoz, akik csalódottságukban távol kerültek a reménytől.