Hivatástörténet Holczinger Ferenc SJ hivatástörténete

A partiumi Nagytarnán nőttem fel, s már gyerekkoromban nagyon szerettem sportolni: a társaimmal futottunk erdőn-mezőn, és amikor csak lehetett, fociztunk. Az úgymond minőségi és közösségi sport 14 éves koromban vált ketté a szatmárnémeti középiskolában. A foci lett számomra a közösségi élmény miatt végzett sport, a futás, az atlétika a minőségi.

Hivatástörténet Sajgó Szabolcs SJ hivatásának története

Hétéves koromban voltam elsőáldozó és tizenegy évesen bérmálkoztam. Nagyon hamar részesültem a szentségek jótéteményeiben. Gyermekként egészen természetes volt, hogy templomba járjak, vagy hogy bemagoljam a latin nyelvű szövegeket a ministráláshoz. Kamaszként erős krízisbe került a hitem, ateista lettem. Hátat fordítottam Isten házának.

Hivatástörténet Kiss Ferenc Sj hivatásának története

Vannak különös életszakaszok, élmények, amikor valami összeáll, amikor az Istennel való párbeszéd szava világosabban hangzik fel. Ezeket ajándékoknak tartom. Azt hiszem, Isten nagy szabadsággal adja meg ezeket, vagy ad más ajándékokat. Érdemes a kis építőkockákat figyelni, mert sokszor belőlük épül fel a megajándékozottság kiemelkedő alkalma.

Hivatástörténet Lukács János SJ hivatásának története

Jezsuita hivatásomat leginkább szüleimnek, családomnak és a budapesti piarista gimnáziumnak köszönhetem, annak a gazdag, formáló környezetnek, amelybe beleszülettem. A világot szépnek, értelmesnek, izgalmasnak ismertem meg. Középiskolásként elsősorban a számítógép-programozásba belefeledkezve éltem át a kreatív alkotás örömét.

Hivatástörténet Illés Albert SJ hivatásának története

Gimnáziumi éveim alatt minden esztendőben volt egy háromnapos lelkigyakorlat, és bár akkor még nem fogalmazódott meg konkrétan a papság gondolata, a sok lehetőség közül mindig visszajutottam a Jóisten szolgálatához. Aztán a katonaság második évében olvastam Szent Ignác életrajzát.

Hivatástörténet Hofher József SJ hivatásának története

Huszonhét éve vagyok jezsuita, születésem óta Isten szeretett gyermeke! Legalábbis így érzem és tapasztalom.
Világi lelkipásztorként léptem be a Társaságba, bár spirituális utamat szerves egységben látva, minden állomás egy cél felé mutatott, amely úton jelenleg 66. évemet taposva lassan készülni kell az összegzésre.

Hivatástörténet Vízi Elemér SJ hivatásának története

„Anyám méhében te szőtted a testem”
és szőtted hivatásom
gyerekkorom világában
amikor nagyszüleim imádkozni tanítottak, meséltek rólad, templomba vittek – egyfajta gyermek-teológia: találkozni a titokzatossal

Hivatástörténet Horváth Árpád SJ hivatásának története

Egyik legkorábbi emlékem, hogy nagymamámmal a városunk ferences templomában üldögélünk. Csend van, csak én fészkelődök néha, aztán elkezdődik a hajnali mise. Ekkor a nagyival már megjártuk a város piacait, ahová a nagyapa által előző nap előkészített gyümölcsöket vittük. Miután átadtuk a háztáji portékát a kofáknak, első utunk a templomba vezetett.