Hivatástörténet Tran Van Ngu József SJ hivatásának története

Katolikus családban születtem 1987-ben Vietnámban. Katolikus vidéken nőttem fel, ahol gazdag a katolikus hagyomány.
Gyerekkoromban a környékünkön kevés pap volt. Hetente csak vasárnap volt szentmise. Hétköznapon esténként templomba mentünk együtt imádkozni. Ebben a hagyományban kaptam a hitem magját.

Hivatástörténet Szebenyi András SJ hivatásának története

Január 10-én kora délután történt. Az asztalom előtt ültem, felkészülve a tanulásra. Enyhe téli nap volt, a hópelyhek elolvadtak az ablakon, és kristálytiszta csíkokban folytak le az üvegen. Ekkor jött a gondolat, hogy pap leszek. Teljesen váratlanul ért, hiszen soha életemben nem gondoltam erre; mégis, magától értetődő és nagyon is vonzó vágyként jelent meg bennem.

Hivatástörténet Jaschkó Balázs SJ hivatásának története

Jezsuita hivatásom 1936-ban kezdődött, amikor nagyon bántott, hogy a kilenc Jaschkó testvér közül három nem jár templomba. Ugyanakkor két bátyám már jezsuita volt, és egyik nővérem is szerzetbe lépett. 1936-ban részt vettem Hollandiában a cserkészdzsemborin, és hazamenet megálltam Prágában, hogy megcsodáljam a várost.  Bementem imádkozni a Szent Miklós templomba három bátyámért. Hirtelen olyan érzés fogott el, hogy ha magamat teljesen átadom Istennek, „ők egyenesben lesznek Vele”.

Hivatástörténet Mustó Péter SJ hivatásának története

Nem minden ember foglalkozik azzal, van-e hivatása. Nem kérdezi, van-e különösebb célja életének. Nem nyugtalanítja, megfelel-e az élet elvárásának.
Mások viszont észreveszik, hogy mi érdekli, mi mozgatja őket. S elindulnak arra.
Mi a hivatás?
Szükséges ehhez néhány fogalmat tisztázni, mert maga a szó, a nyelvezet félreérthető. Hivatás, elhivatottság, belső indíttatás, elköteleződés egymáshoz közeli fogalmak.

Hivatástörténet Szabó Ferenc SJ hivatásának története

A Marconi által tervezett Vatikáni Rádiót 1931. február 11-én avatta fel XI. Pius pápa. Tehát egyidős vagyok a pápák rádiójával, ahol 25 évig szolgáltam (Szent) VI. Pált és (Szent) II. János Pált. Minthogy Kálócfa a hajdani Pannoniát átszelő borostyánkő út mellett fekszik, születésem dátuma mellett helye is mintegy predestinált arra, hogy Rómába, a Vatikáni Rádióhoz kerüljek.

Hivatástörténet Bohán Béla SJ hivatásának története

Első elemi osztályba jártam, amikor 1942 őszén falunkban újmise volt, Juhari Gáboré, aki aztán a szatmári bombázáskor halt meg 1944-ben. Igen mély hatással volt rám. Majd a nyári szünet elején üzentek, hogy egy osztálytársammal nyáron már járhatunk ministrálni. Mentünk is minden reggel.

Hivatástörténet Phamdinh Ngoc József SJ hivatásának története

Régi, katolikus hagyományú családba születtem, ami jó lehetőség volt arra, hogy megismerjem Istent, az imádságot, és megszeressem Jézus Krisztust. Boldognak érzem magam, mert katolikus vagyok. Fiatalon sokszor így imádkoztam Jézushoz: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És mit csináljak, hogy boldogan élhessek?”

Hivatástörténet András Csaba SJ hivatásának története

Többször kellett már beszélnem a hivatástörténetemről. Először amikor beléptem a gyulafehérvári szeminárium falai közé. Emlékszem, ahogy velem szemben ült a rektor, a prefektus és a spirituális atya, és hallgatták a beszámolómat. Ott ültem, büszkén, sikeres érettségi után, „tarsolyomban a hivatással”, amit magabiztosan bizonygattam a hallgatóságnak.