Hivatástörténet Hofher József SJ hivatásának története

Huszonhét éve vagyok jezsuita, születésem óta Isten szeretett gyermeke! Legalábbis így érzem és tapasztalom.
Világi lelkipásztorként léptem be a Társaságba, bár spirituális utamat szerves egységben látva, minden állomás egy cél felé mutatott, amely úton jelenleg 66. évemet taposva lassan készülni kell az összegzésre.

Hivatástörténet Vízi Elemér SJ hivatásának története

„Anyám méhében te szőtted a testem”
és szőtted hivatásom
gyerekkorom világában
amikor nagyszüleim imádkozni tanítottak, meséltek rólad, templomba vittek – egyfajta gyermek-teológia: találkozni a titokzatossal

Hivatástörténet Horváth Árpád SJ hivatásának története

Egyik legkorábbi emlékem, hogy nagymamámmal a városunk ferences templomában üldögélünk. Csend van, csak én fészkelődök néha, aztán elkezdődik a hajnali mise. Ekkor a nagyival már megjártuk a város piacait, ahová a nagyapa által előző nap előkészített gyümölcsöket vittük. Miután átadtuk a háztáji portékát a kofáknak, első utunk a templomba vezetett.

Hivatástörténet Tóth Árpád SJ hivatásának története

1982. október 14-én születtem Szenttamáson, egy többségében szerbek által lakott délvidéki kisvárosban. Gyermekkoromat kiegyensúlyozott családi környezetben töltöttem, szüleim a hagyományos (keresztény) értékrendre tanítottak. Persze az ún. „kilencvenes évek” az akkori, szétesőben levő Jugoszláviában sok mindennek nevezhető, csak épp békésnek nem.

Hivatástörténet Tran Van Ngu József SJ hivatásának története

Katolikus családban születtem 1987-ben Vietnámban. Katolikus vidéken nőttem fel, ahol gazdag a katolikus hagyomány.
Gyerekkoromban a környékünkön kevés pap volt. Hetente csak vasárnap volt szentmise. Hétköznapon esténként templomba mentünk együtt imádkozni. Ebben a hagyományban kaptam a hitem magját.

Hivatástörténet Szebenyi András SJ hivatásának története

Január 10-én kora délután történt. Az asztalom előtt ültem, felkészülve a tanulásra. Enyhe téli nap volt, a hópelyhek elolvadtak az ablakon, és kristálytiszta csíkokban folytak le az üvegen. Ekkor jött a gondolat, hogy pap leszek. Teljesen váratlanul ért, hiszen soha életemben nem gondoltam erre; mégis, magától értetődő és nagyon is vonzó vágyként jelent meg bennem.

Hivatástörténet Jaschkó Balázs SJ hivatásának története

Jezsuita hivatásom 1936-ban kezdődött, amikor nagyon bántott, hogy a kilenc Jaschkó testvér közül három nem jár templomba. Ugyanakkor két bátyám már jezsuita volt, és egyik nővérem is szerzetbe lépett. 1936-ban részt vettem Hollandiában a cserkészdzsemborin, és hazamenet megálltam Prágában, hogy megcsodáljam a várost.  Bementem imádkozni a Szent Miklós templomba három bátyámért. Hirtelen olyan érzés fogott el, hogy ha magamat teljesen átadom Istennek, „ők egyenesben lesznek Vele”.

Hivatástörténet Mustó Péter SJ hivatásának története

Nem minden ember foglalkozik azzal, van-e hivatása. Nem kérdezi, van-e különösebb célja életének. Nem nyugtalanítja, megfelel-e az élet elvárásának.
Mások viszont észreveszik, hogy mi érdekli, mi mozgatja őket. S elindulnak arra.
Mi a hivatás?
Szükséges ehhez néhány fogalmat tisztázni, mert maga a szó, a nyelvezet félreérthető. Hivatás, elhivatottság, belső indíttatás, elköteleződés egymáshoz közeli fogalmak.