A Pápa Imavilághálója A pápa októberi imaszándéka: a mindenki számára nyitott egyházért

„Imádság nélkül nem tudunk szinódust tartani. Legyünk a közelség egyháza, mert az Isten stílusa a közelség. Adjunk hálát Isten egész népének, mely figyelmes meghallgatásával éppen a szinodális úton jár. Imádkozzunk, hogy az Egyház, mely hű az Evangéliumhoz és bátor annak hirdetésében, mindinkább élje a szinodalitást, és legyen a szolidaritás, a testvériség és a befogadás helye!” – kéri Ferenc pápa októberi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa szeptemberi imaszándéka: a halálbüntetés eltörléséért

„Ne felejtsük el, hogy az ember egészen az utolsó pillanatig megtérhet és változtathat. Az Evangélium fényénél elfogadhatatlan a halálbüntetés. A »ne ölj!« parancsa mind az ártatlanra, mind pedig a bűnösre vonatkozik. Ezért minden jóakaratú embert arra kérek, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a halálbüntetést az egész világon eltöröljék” – kéri szeptemberi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa augusztusi imaszándéka: a kis- és középvállalkozókért

„A háborúk és a világjárvány következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal áll szemben. Imádkozzunk, hogy azok a kis- és középvállalkozók, akiket ez súlyosan érint, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább tudják folytatni tevékenységüket azoknak a közösségeknek a szolgálatában, amelyekben élnek! Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozatvállalással fektessenek be az életbe” – írja augusztusi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa júniusi imaszándéka: a családokért

„A család az a hely, ahol megtanulunk együtt élni: együtt élni a legkisebbekkel és a legidősebbekkel. Imádkozzunk a világ minden keresztény családjáért! Kérjük, hogy minden egyes család megtestesítse és megtapasztalja a feltétel nélküli szeretetet, s haladjon előre az életszentség terén a mindennapi életben!” – írja júniusi imaszándékában Ferenc pápa, arra emlékeztetve, hogy a a szeretet a családban mindannyiunk számára az életszentség személyes útja.

A Pápa Imavilághálója A pápa májusi imaszándéka: a fiatalok hitéért

„Imádkozzunk testvéreim, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére vannak meghívva, felfedezzék Máriában a meghallgatás képességét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és az odaadottságot a szolgálatban! Ti fiatalok, akik valami újat szeretnétek alkotni, egy jobb világot, kövessétek az ő példáját!” – írja májusi imaszándékában Ferenc pápa, egyben arra is emlékeztet: ezt a folyamatot nagyban tudja segíteni, ha meghallgatják a nagyszülőket.

A Pápa Imavilághálója A pápa áprilisi imaszándéka: az egészségügyi dolgozókért

„Az egészségügy nem csupán egy szervezet, hanem olyan férfiak és nők közössége, akik saját életüket szentelik annak, hogy gondoskodjanak a másik ember egészségéről. Imádkozzunk, hogy gyógyító munkájukat, amit betegek és idősek között végeznek, különösképpen a szegényebb országokban, megfelelően támogassák a kormányok és a helyi közösségek!” – írja áprilisi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa márciusi imaszándéka: a bioetika kihívásaira adott keresztény válaszokért

„A biotechnológiai eljárásoknak mindig az emberi méltóság tiszteletén kell alapulniuk. Nem engedhetjük meg, hogy a gazdasági profit határozza meg az orvostudományi kutatásokat. Nem fizethetjük meg a fejlődés árát az emberi méltósággal! Imádkozzunk, hogy a keresztények imáikon és társadalmi aktivitásukon keresztül előmozdítsák az élet védelmét” – írja márciusi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa februári imaszándéka: a szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért

„Ebben a hónapban különösen is imádkozunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért. Mi lenne az Egyházzal, ha ők nem lennének? Az Egyházat nem lehet értelmezni nélkülük. Köszönöm, azt, akik vagytok, azt, amit tesztek, és azt, ahogy teszitek!” – írja februári imaszándékában Ferenc pápa, azt kérve tőlük, hogy apostoli munkájukon keresztül fáradhatatlanul mutassák meg Isten jóságát.