Tercia

A gyakran 10-12 évig tartó jezsuita kiképzés végén a tercia következik. Ez egyben az eddigi jezsuita élet tapasztalatainak kiértékelésére szánt idő is, melynek lényeges eleme a harmincnapos lelkigyakorlat, amelyet a jezsuiták ekkor végeznek másodszor és rendszerint utoljára. A tercia közvetlenül az ünnepélyes fogadalmakra készít fel, amelyekkel a szerzetes nyilvánosan és ünnepélyesen elkötelezi magát a rend … "Tercia" bővebben

Licencia

Az teológiai képzésen belül az alapképzés (BA) és a doktori iskola közé eső tudományos fokozat, amely egyszersmind a doktori iskolába való felvétel (és a cím megszerzésének) előfeltétele. (Így funkciójában megfelel az osztott képzések mesterdiplomájának.) Célja, hogy a hallgató teológiai tudását elmélyítse egy meghatározott területen, illetve a hallgatót bevezesse a kutatás elméletébe és gyakolatába.

Diakónusszentelés és papszentelés

Általában a teológiai tanulmányok harmadik évében kerül sor a diákónusszentelésre, és fél vagy egy évre rá a papszentelésre. Miután a jezsuita rendtagokat pappá szentelték, rendszerint néhány éves kifejezetten lelkipásztori tevékenységet végeznek. Ezen a pasztorációs munkán kívül vagy emellett többen írják licenciátusi vagy doktori dolgozatukat.

Magisztérium

Ez egy rendszerint két évig tartó gyakorlati időszak, amikor a fiatal jezsuita kipróbálhatja magát apostoli körülmények között. A magisztériumi feladat igen sokrétű lehet, kezdve a középiskolai kollégiumi nevelőségtől (Miskolci Jezsuita Gimnázium), a plébániai munkán át, az újságírásig vagy a rádios munkáig (Vatikáni Rádió). A magisztérium időszaka a képzésben a filozófiai és teológiai tanulmányok közé esik.

Filozófiai tanulmányok

A jezsuiták képzésének második szakasza. Két fő célja van: az egyik, hogy előkészítse a terepet a teológiai tanulmányoknak, a másik, hogy alapot adjon, amelyről elindulhat a józan párbeszéd a kortársakkal. Hossza kettő-négy év. Ezt követi a magisztérium időszaka.

Juniorátus

A juniorátus célja idegen nyelv tanulása és az általános műveltség fejlesztése. Ez a szakasz általában egy évig tart. Ennek főleg akkor volt jelentősége, amikor még többségében 18 éves fiatalok léptek be a Társaságba. Mivel ma sokan már idősebben és egyéb tanulmányok után érkeznek, erre a lépcsőre gyakran nincs már szükség.

Noviciátus

A jezsuiták képzésének első állomása, közvetlenül a rendbe lépés után. Kétéves időszak, amely függetlenül a rendbe lépő előéletétől, mindenképpen lezajlik. Célja, hogy az új rendtag begyakorolja magát a rendbe, illetve próbára tegye az elhatározását. Központi eleme a 30 napos lelkigyakorlat. A noviciátus idejéhez tartoznak más gyakorlatok is, a probációk (pl. kórházi munka, különleges pasztoráció, gyalogos … "Noviciátus" bővebben