2012. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezé-seket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Missziós szándék: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

2012. áprilisi imaszándékok

Általános szándék: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse őt a papságban és a szerzetesi életben.
Missziós szándék: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

2012. márciusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalmi fejlődéshez.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek, vagy halálba visznek.

2012. februári imaszándékok

Általános szándék: Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Missziós szándék: Hogy az Úr hatékonyan támogassa az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak segélyt a betegeknek és az öregeknek.

2012. januári imaszándékok

Általános szándék: (Természeti katasztrófák áldozatai) Hogy a természeti katasztrófák áldozatai megkapják azt a lelki és anyagi erősítést, amelyre szükségük van életük újraépítéséhez.
Missziós szándék: (Elköteleződés a békéért) Hogy a keresztények elköteleződése a béke javára alkalom legyen arra, hogy minden jóakaratú ember előtt tanúsítsák Krisztus nevét.

2011. decemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben.
Missziós szándék: Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek, és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk, és minden erőszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk.

2011. novemberi imaszandékok

Általános szándék: A keleti katolikus egyházakért, hogy tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék, mint az egész Egyházat megillető lelki gazdagságot.
Missziós szándék: Hogy az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erőt ahhoz, hogy megvalósítsa a kiengesztelődésben és igazságosságban való előrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

2011. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: A tanárokért és a tanítókért, hogy tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet, és tudjanak hiteles erkölcsi és lelki értékekre nevelni.
Missziós szándék: Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltő közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot, és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét.