A Pápa Imavilághálója Ferenc pápa felemelő nagyböjti buzdítása a szentgyónásról

„Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát” – így hangzik a katolikus egyház márciusi egyetemes imaszándéka. Az alábbiakban ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-es szavait idézzük, melyekkel a gyónás lényegéről osztja meg gondolatait, és tanácsot ad azoknak, akik nehezen veszik rá magukat bűneik megvallására, mondván, mindig ugyanazokról a vétkeikről kell számot adniuk.

A Pápa Imavilághálója Ima a pápával: az erőszak női áldozataiért

„Ma is vannak olyan nők, akik az erőszaktól szenvednek. Ez lehet pszichológiai, verbális, fizikai, szexuális erőszak. Megdöbbentő a megvert, megsértett és megerőszakolt nők száma. A sok nő által elszenvedett rossz bánásmód különféle formái a gyávaság és az egész emberiség lealacsonyodásának megnyilvánulásai. Az áldozatok tanúvallomásai, akiknek van bátorságuk megtörni a csendet, segítségkiáltást jelentenek, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül.”

Imaszándékok a 2020-as évre

Ferenc pápa imaszándékai a 2020-as évre: JANUÁR Evangelizációs: A világbéke előmozdításáért Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban. FEBRUÁR Egyetemes: A menekültek segélykiáltásának meghallásáért Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását. MÁRCIUS Evangelizációs: A kínai katolikusokért Imádkozzunk, hogy a … "Imaszándékok a 2020-as évre" bővebben

A Pápa Imavilághálója A pápa januári imaszándéka: a testvériségért

Ferenc pápa 2021 első hónapjában a következő szándékra kér imákat: „Istenhez imádkozva és Jézust követve testvérként csatlakozunk azokhoz, akik más kultúrához, hagyományhoz és vallásokhoz tartoznak. Testvérek vagyunk, akik imádkoznak. A testvériség arra késztet bennünket, hogy megnyíljunk mindenki Atyja előtt, és hogy a másikban testvért lássunk, akivel osztozhatunk az életben vagy akivel támogathatjuk egymást, hogy szeressük és megismerjük a másikat.

A Pápa Imavilághálója A pápa imaszándéka decemberre: az imaéletért

„Az egyház missziójának szívében az ima áll. Az ima a kulcs ahhoz, hogy párbeszédbe léphessünk az Atyával. Minden alkalommal, amikor elolvasunk egy kis részletet az Evangéliumból, Jézust hallgatjuk, aki szól hozzánk. Beszéljünk Jézussal. Hallgassuk meg és válaszoljunk neki. Ez az imádság. Az imádkozás által megváltoztatjuk a valóságot. És megváltoztatjuk a szívünket. Szívünk megváltozik, amikor imádkozik. Sok mindent megtehetünk, de az ima nélkül nem működik.”

A Pápa Imavilághálója A pápa imaszándéka novemberre: a mesterséges intelligencia „emberi” fejlődéséért

„A mesterséges intelligencia a most megélt korszakváltás alapja. A robotika jobbá teheti a világot, ha egyesül a közjóval. Mert ha a technológiai fejlődés növeli az egyenlőtlenségeket, akkor az nem valós fejlődés. A jövőbeli fejlődés irányuljon a személy és a teremtett világ méltóságának tiszteletben tartására. Imádkozzunk, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindig az ember szolgálatában álljon... mondhatnánk, legyen „emberi” – kéri a pápa novemberi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa imaszándéka szeptemberre: a Föld tartalékainak tiszteletéért

Kifacsarjuk a Föld javait, akár csak egy narancsot. Észak országai és vállalkozásai meggazdagodtak, mert kizsákmányolták Dél természetes adottságait, miáltal ökológiai adósságot teremtettek. Ki fizeti meg ezt az adósságot? Ezenkívül az ökológiai adósság növekszik, amikor a multinacionális cégek saját országaikon kívül teszik meg azt, ami a sajátjukban nem megengedett. Felháborító! Ma, nem holnap, ma kell megvédeni felelősséggel a teremtett világot!

A Pápa Imavilághálója A pápa imaszándéka augusztusra: a tenger világáért

A tengerész, a halász és a családjuk élete nagyon kemény. Sokszor kényszermunka jellemzi vagy távoli kikötőkben kell időzni. Az ipari halászat és a környezetszennyezés még bonyolultabbá teszi a munkát. Halászok nélkül a világ számos térségében éheznének. Ferenc pápa szándéka augusztusra: imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, beleértve a tengerészeket, a halászokat és családjukat.