Imaapostolság 2017 szeptemberi imaszándék

Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek helyei legyenek.

Imaapostolság 2017 augusztusi imaszándék

Korunk művészeiért, hogy tehetségük által műveiken keresztül segítsenek mindenkinek, hogy felfedezzék a teremtett világ szépségét.

Imaapostolság 2017 júliusi imaszándék

Azokért a testvéreinkért, akik eltávolodtak a hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által is felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét, és a keresztény élet szépségét.

Imaapostolság 2017 júniusi imaszándék

A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan áldozatba kerül

Imaapostolság 2017 májusi imaszándék

Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét tegyék, az irgalmas Jézust utánozva.

Imaapostolság 2017 áprilisi imaszándék

A fiatalokért, hogy képesek legyenek a saját meghívásukra nagylelkű választ adni, komolyan elgondolva annak lehetőségét is, hogy az Úrnak szenteljék magukat a papságban vagy a szerzetesi életben.

Imaapostolság 2017 márciusi imaszándék

Az üldözött keresztényekért, hogy megtapaszalhassák az egész Egyház támogatását az imádságban, és az anyagiakban nyújtott segítség által. „Mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni” – írja Szent Pál (2Tim 31). Pál maga megtapasztalta ezt az üldöztetést, és nem csodálkozott rajta, mert tudta, hogy Jézus megmondta ezt előre tanítványinak: „Íme , úgy küldelek … "2017 márciusi imaszándék" bővebben

Imaapostolság 2017 februári imaszándékok

Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, főként a szegényekért, a menekültekért, a kitaszítottakért, hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeinkben.