A Pápa Imavilághálója A pápa márciusi imaszándéka: a visszaélések áldozataiért

„Az egyház nem próbálhatja meg elrejteni a visszaélés tragédiáját, bármilyen legyen is. Nem szabad eltitkolni a családban, a klubokban, más típusú intézményekben történt visszaéléseket sem. Az egyháznak példát kell mutatnia ezek megoldásában és napvilágra hozatalában a társadalomban és a családokban. Az egyháznak biztonságos tereket kell kínálnia az áldozatok meghallgatására, pszichológiai elkísérésére és védelmére” – buzdít Ferenc pápa e havi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa februári imaszándéka: a plébániákért

„Néha arra gondolok, hogy ki kellene írnunk a plébániák ajtajára: Belépés díjtalan. A plébánia nem egy zárt klub a kevesek számára, ami egy bizonyos társadalmi hovatartozást garantál. Imádkozzunk, hogy a plébániák – középpontba helyezve a közösséget, az emberek közösségét, az egyházi közösséget – egyre inkább a hit és a testvériség közösségévé váljanak, a leginkább szükséget szenvedőket befogadó közösséggé!” – kéri Ferenc pápa 2023. februári imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa januári imaszándéka: a nevelőkért

„A nevelő egyben tanúságtevő is, aki nemcsak az intellektuális tudását ajándékozza oda, hanem a meggyőződését, a megélt tapasztalatainak gazdagságát. Olyan ember, aki képes összehangolni a fejet, a szívvel és a kézzel. Imádkozzunk, hogy a nevelők a versengés helyett hitelesen tudják megtanítani a testvériség útját a rájuk bízottaknak, különösen is segítve a legsérülékenyebb fiatalokat” – kéri Ferenc pápa januári imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa decemberi imaszándéka: az önkéntes szervezetekért

„A világnak szüksége van önkéntesekre és szervezetekre, akik tenni akarnak a közjóért. Önként vállalni a szolidaritást egy olyan választás, ami szabaddá tesz bennünket, megnyit a másik ember ínségére, szükségeire, az igazságra, a szegények oltalmára, a teremtett világ védelmére. Az irgalom munkásaivá válunk. Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett szervezetek találjanak olyan munkatársakra, akik égnek a vágytól, hogy tegyenek a közjóért!” – kéri Ferenc pápa imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa novemberi imaszándéka: a szenvedő gyermekekért

„Még mindig kisfiúk és kislányok milliói szenvednek és élnek a rabszolgasághoz nagyon hasonló körülmények között. Ők nem számok, hanem emberek, akiknek van neve, saját arcuk, identitásuk, amit Isten adott nekik. (...) Imádkozzunk azért, hogy a szenvedő kisfiúk és kislányok, akik az utcán élnek, a háborúk áldozatai és árvák, hozzá juthassanak az oktatáshoz, és újra felfedezhessék a család szeretetét” – kéri a pápa novemberi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa októberi imaszándéka: a mindenki számára nyitott egyházért

„Imádság nélkül nem tudunk szinódust tartani. Legyünk a közelség egyháza, mert az Isten stílusa a közelség. Adjunk hálát Isten egész népének, mely figyelmes meghallgatásával éppen a szinodális úton jár. Imádkozzunk, hogy az Egyház, mely hű az Evangéliumhoz és bátor annak hirdetésében, mindinkább élje a szinodalitást, és legyen a szolidaritás, a testvériség és a befogadás helye!” – kéri Ferenc pápa októberi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa szeptemberi imaszándéka: a halálbüntetés eltörléséért

„Ne felejtsük el, hogy az ember egészen az utolsó pillanatig megtérhet és változtathat. Az Evangélium fényénél elfogadhatatlan a halálbüntetés. A »ne ölj!« parancsa mind az ártatlanra, mind pedig a bűnösre vonatkozik. Ezért minden jóakaratú embert arra kérek, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a halálbüntetést az egész világon eltöröljék” – kéri szeptemberi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa augusztusi imaszándéka: a kis- és középvállalkozókért

„A háborúk és a világjárvány következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal áll szemben. Imádkozzunk, hogy azok a kis- és középvállalkozók, akiket ez súlyosan érint, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább tudják folytatni tevékenységüket azoknak a közösségeknek a szolgálatában, amelyekben élnek! Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozatvállalással fektessenek be az életbe” – írja augusztusi imaszándékában Ferenc pápa.