Imavilágháló A világbékétől a mesterséges intelligenciáig: a pápa imaszándékai 2020-ra

Közzétették, hogy Ferenc pápa 2020 egyes hónapjaiban milyen szándékokra kér imát a világ katolikusaitól: a világbéke előmozdításáért; a menekültek segélykiáltásának meghallásáért; a kínai katolikusokért; a függőségekből való szabadulásért; a diakónusokért; a Szív útjáért; családjainkért; a tengerek világáért; bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért; a világi hívek küldetéséért az Egyházban; a mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért; az imádságos életért.

2018. decemberi imaszándék: a hit továbbadóiért

Imádkozzunk 2018. decemberében a Szentatya szándékára, hogy azok, akik a hit továbbadásának szolgálatában állnak, megtalálják a kultúrákkal folytatott mai párbeszéd megfelelő nyelvezetét.

Imavilágháló 2018. októberi imaszándék: az Istennek szenteltekért

Imádkozzunk a Szentatya szándékára 2018 októberében, hogy az Istennek szentelt férfiak és nők felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a szegények, a kirekesztettek és azok között, akik nem tudják hallatni a hangjukat.

2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért

Imádkozzunk a Szentatya imavilághálójával, hogy az afrikai kontinens fiataljai tanulhassanak és dolgozhassanak saját országukban!   Afrika jövője a helybeli ifjúságtól függ. Meg kell őket védeni a „gyarmatosítás” új lelkiismeretlen formáitól. Ilyenek például a minden áron elérendő siker, gazdagság és hatalomszerzés hajszolása, a fundamentalizmus, a vallás eltorzított használata, valamint az egyéneket és családokat romboló új ideológiák. … "2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért" bővebben

Imavilágháló 2018. júliusi imaszándék

A papokért és lelkipásztori küldetésükért: hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk során fáradtnak és magányosnak érzik magukat, segítséget és megerősítést találjanak az Úrral való bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez fűződő barátságukban.

Imavilágháló 2018. júniusi imaszándék

A közösségi médiáért: hogy a közösségi média előmozdítsa az együttérzést és a tiszteletet, elfogadva a különbözőségeket is.