A Pápa Imavilághálója Ferenc pápa januári imaszándéka a békéért

A megosztott és széttöredezett világban kiengesztelődésre és testvériségre szeretnék hívni mindenkit a hívők és a jóakaratú emberek között. Hitünk arra indít bennünket, hogy terjesszük a béke, az együttélés és a közjó értékeit. Imádkozzunk azért, hogy a keresztények, a más vallások követői és a jóakaratú emberek együtt mozdítsák elő a békét és az igazságosságot a világban. Ezt kéri Ferenc pápa 2020. januári imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. december: a legfiatalabbak jövőjéért

Minden peremre szorított gyermek, minden bántalmazott gyermek, minden elhagyott gyermek, iskola és orvos nélkül maradt minden gyermek egy olyan kiáltás, mely az Istenig ér. Mindegyikükben ott van Krisztus, aki védtelen gyermekként jött ebbe a világba. Krisztus az, aki e gyerekek mindegyikéből ránk tekint. Imádkozzunk, hogy minden ország hozzon megfelelő döntéseket, melyek a gyermekek jövőjét első helyre állítják, főként a szenvedő gyermekekét.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. november: a Közel-Kelet békéjéért

Különösen tragikus a helyzet a Közel-Keleten. Ezeknek a konfliktusoknak a hatásait mindenki megszenvedi, és elviselhetetlenné teszik embertömegek helyzetét. Arra a számtalan gyermekre, anyára, öregemberre, menekültre gondolok, akik az erőszakosságok következményeit szenvedik el. Különösen nagy gond, hogy főképpen a szélsőséges csoportok által egész csoportok, különösen a keresztény és a jazidi közösségek barbár erőszakot szenvednek el.

A Pápa Imavilághálója Mennyire időszerű a Jézus Szíve-lelkiség a XXI. században? Ferenc pápa nyomán itt a válasz!

A Pápa Imavilághálója – hagyományos nevén az Imaapostolság – a világ mintegy száz országában jelen lévő kezdeményezés, melynek keretében keresztények tízmilliói fohászkodnak Istenhez a pápa minden hónapra megfogalmazott szándékára. Az Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalom pedig az Imavilágháló fiataloknak szóló „kiadása”. A két szervezet minapi találkozóján Hiba György jezsuita, valamint a Jézus Szíve Társasága tagja, Balla Erika járt.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. október: az egyház missziós megújulásáért

A Pápa imaszándéka 2019. októberére: „Ma új lendületre van szükség az Egyház missziós tevékenységében, hogy szembesüljünk a meghalt és feltámadt Jézus hirdetésének a kihívásával. Eljutni a perifériákra, az emberi, kulturális és vallási környezetbe, mely még távol van az evangéliumtól: ebben áll az, amit ad gentes missziónak hívunk. Ebben a rendkívüli missziós hónapban imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek támasszon új missziós tavaszt minden megkeresztelt számára.”

Imavilágháló Az Imaapostolság szándéka – 2019. szeptember: a tengerekért és óceánokért

Néhány ország haladást ért el bizonyos szárazföldi és óceáni területek hatékony megóvásában, ahol tilos minden olyan emberi beavatkozás, amely megváltoztathatná az arculatukat vagy módosítaná eredeti összetételüket. A biológiai sokféleség megőrzése terén a szakértők hangsúlyozzák: különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, amelyek a fajok sokféleségében, az őshonos, ritka vagy kevésbé hatékony védelmet élvező fajokban a leggazdagabbak.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. augusztus: a családokért

Minden egyes emberi személy apaként vagy anyaként, fiúként vagy lányként, fivérként vagy nővérként képes helyet találni az emberi társadalomban. Ezeknek a viszonyoknak hajtóereje a közösségérzés, amely ugyanakkor a valódi humanizáció és evangelizáció előmozdítója is. A jelen korban különösen érezzük az olyan találkozások kultúrájának szükségét, mely a különböző nemzedékek közötti egységet és különbözőséget, kölcsönösséget és szolidaritást támogatja.

A Pápa Imavilághálója Így imádkozott együtt Koronkai Zoltán SJ és csapata Ferenc pápával

A Pápa Imavilághálója – avagy az Imaapostolság – idén ünnepli fennállásának 175., valamint az újjáalkotási folyamat tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból Jézus Szíve ünnepén a Föld minden részéről 52 küldöttség több mint ötezer résztvevővel zarándokolt el Rómába, hogy részt vegyen a megemlékezésen. Köztük volt a magyarok tízfős, fiatalokból álló csoportja, Koronkai Zoltán SJ, a kezdeményezés hazai felelősének vezetésével.