A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. november: a Közel-Kelet békéjéért

Különösen tragikus a helyzet a Közel-Keleten. Ezeknek a konfliktusoknak a hatásait mindenki megszenvedi, és elviselhetetlenné teszik embertömegek helyzetét. Arra a számtalan gyermekre, anyára, öregemberre, menekültre gondolok, akik az erőszakosságok következményeit szenvedik el. Különösen nagy gond, hogy főképpen a szélsőséges csoportok által egész csoportok, különösen a keresztény és a jazidi közösségek barbár erőszakot szenvednek el.

A Pápa Imavilághálója Mennyire időszerű a Jézus Szíve-lelkiség a XXI. században? Ferenc pápa nyomán itt a válasz!

A Pápa Imavilághálója – hagyományos nevén az Imaapostolság – a világ mintegy száz országában jelen lévő kezdeményezés, melynek keretében keresztények tízmilliói fohászkodnak Istenhez a pápa minden hónapra megfogalmazott szándékára. Az Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalom pedig az Imavilágháló fiataloknak szóló „kiadása”. A két szervezet minapi találkozóján Hiba György jezsuita, valamint a Jézus Szíve Társasága tagja, Balla Erika járt.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. október: az egyház missziós megújulásáért

A Pápa imaszándéka 2019. októberére: „Ma új lendületre van szükség az Egyház missziós tevékenységében, hogy szembesüljünk a meghalt és feltámadt Jézus hirdetésének a kihívásával. Eljutni a perifériákra, az emberi, kulturális és vallási környezetbe, mely még távol van az evangéliumtól: ebben áll az, amit ad gentes missziónak hívunk. Ebben a rendkívüli missziós hónapban imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek támasszon új missziós tavaszt minden megkeresztelt számára.”

Imavilágháló Az Imaapostolság szándéka – 2019. szeptember: a tengerekért és óceánokért

Néhány ország haladást ért el bizonyos szárazföldi és óceáni területek hatékony megóvásában, ahol tilos minden olyan emberi beavatkozás, amely megváltoztathatná az arculatukat vagy módosítaná eredeti összetételüket. A biológiai sokféleség megőrzése terén a szakértők hangsúlyozzák: különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, amelyek a fajok sokféleségében, az őshonos, ritka vagy kevésbé hatékony védelmet élvező fajokban a leggazdagabbak.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. augusztus: a családokért

Minden egyes emberi személy apaként vagy anyaként, fiúként vagy lányként, fivérként vagy nővérként képes helyet találni az emberi társadalomban. Ezeknek a viszonyoknak hajtóereje a közösségérzés, amely ugyanakkor a valódi humanizáció és evangelizáció előmozdítója is. A jelen korban különösen érezzük az olyan találkozások kultúrájának szükségét, mely a különböző nemzedékek közötti egységet és különbözőséget, kölcsönösséget és szolidaritást támogatja.

A Pápa Imavilághálója Így imádkozott együtt Koronkai Zoltán SJ és csapata Ferenc pápával

A Pápa Imavilághálója – avagy az Imaapostolság – idén ünnepli fennállásának 175., valamint az újjáalkotási folyamat tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból Jézus Szíve ünnepén a Föld minden részéről 52 küldöttség több mint ötezer résztvevővel zarándokolt el Rómába, hogy részt vegyen a megemlékezésen. Köztük volt a magyarok tízfős, fiatalokból álló csoportja, Koronkai Zoltán SJ, a kezdeményezés hazai felelősének vezetésével.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. július: az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért

Sürgetem a bírókat, hogy teljesítsék lényeges feladatukat: teremtsék meg azt az igazságosságot, amely nélkül nem létezhet sem rend, sem fenntartható és teljeskörű fejlődés, sem társadalmi béke. Kétségtelen, hogy a világ legnagyobb baja napjainkban a minden téren jelentkező korrupció, mely gyöngít minden kormányt, gyöngíti magát a demokráciát és az igazságosság megvalósításának minden eszközét.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019 június: a papokért és a szegényekért

Voltak idők, amikor keresztények nem eléggé ügyeltek erre a felhívásra, és világiasan gondolkodtak.  A Szentlélek azonban ekkor olyan embereket támasztott, akik nagylelkűen, kreatív szeretettel szolgáltak legszegényebb testvéreiknek és nővéreiknek. Ennek legkiválóbb példája Assisi Szent Ferenc volt, akit sokan követtek a századokon keresztül. Ő nem elégedett meg azzal, hogy megöleljen leprásokat és alamizsnát adjon nekik, hanem elment Gubbióba, együtt élni velük