A Pápa Imavilághálója A pápa augusztusi imaszándéka: a kis- és középvállalkozókért

„A háborúk és a világjárvány következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal áll szemben. Imádkozzunk, hogy azok a kis- és középvállalkozók, akiket ez súlyosan érint, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább tudják folytatni tevékenységüket azoknak a közösségeknek a szolgálatában, amelyekben élnek! Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozatvállalással fektessenek be az életbe” – írja augusztusi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója Ferenc pápa júliusi imaszándéka: az idősekért

„Nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszéljünk az idősek fontosságáról közöttünk. Soha nem voltunk ennyire sokan az emberiség történetében, de nem tudjuk, hogyan éljük meg ezt az új életszakaszt: az időskor számára sok segítségnyújtási projekt létezik, de kevés életterv. Mi, idősek, gyakran különösen érzékenyek vagyunk a törődésre, az elmélkedésre és a szeretetre. A gyengédség mesterei vagyunk, vagy azzá válhatunk!

A Pápa Imavilághálója A pápa júniusi imaszándéka: a családokért

„A család az a hely, ahol megtanulunk együtt élni: együtt élni a legkisebbekkel és a legidősebbekkel. Imádkozzunk a világ minden keresztény családjáért! Kérjük, hogy minden egyes család megtestesítse és megtapasztalja a feltétel nélküli szeretetet, s haladjon előre az életszentség terén a mindennapi életben!” – írja júniusi imaszándékában Ferenc pápa, arra emlékeztetve, hogy a a szeretet a családban mindannyiunk számára az életszentség személyes útja.

A Pápa Imavilághálója A pápa májusi imaszándéka: a fiatalok hitéért

„Imádkozzunk testvéreim, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére vannak meghívva, felfedezzék Máriában a meghallgatás képességét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és az odaadottságot a szolgálatban! Ti fiatalok, akik valami újat szeretnétek alkotni, egy jobb világot, kövessétek az ő példáját!” – írja májusi imaszándékában Ferenc pápa, egyben arra is emlékeztet: ezt a folyamatot nagyban tudja segíteni, ha meghallgatják a nagyszülőket.

A Pápa Imavilághálója A pápa áprilisi imaszándéka: az egészségügyi dolgozókért

„Az egészségügy nem csupán egy szervezet, hanem olyan férfiak és nők közössége, akik saját életüket szentelik annak, hogy gondoskodjanak a másik ember egészségéről. Imádkozzunk, hogy gyógyító munkájukat, amit betegek és idősek között végeznek, különösképpen a szegényebb országokban, megfelelően támogassák a kormányok és a helyi közösségek!” – írja áprilisi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa márciusi imaszándéka: a bioetika kihívásaira adott keresztény válaszokért

„A biotechnológiai eljárásoknak mindig az emberi méltóság tiszteletén kell alapulniuk. Nem engedhetjük meg, hogy a gazdasági profit határozza meg az orvostudományi kutatásokat. Nem fizethetjük meg a fejlődés árát az emberi méltósággal! Imádkozzunk, hogy a keresztények imáikon és társadalmi aktivitásukon keresztül előmozdítsák az élet védelmét” – írja márciusi imaszándékában Ferenc pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa februári imaszándéka: a szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért

„Ebben a hónapban különösen is imádkozunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért. Mi lenne az Egyházzal, ha ők nem lennének? Az Egyházat nem lehet értelmezni nélkülük. Köszönöm, azt, akik vagytok, azt, amit tesztek, és azt, ahogy teszitek!” – írja februári imaszándékában Ferenc pápa, azt kérve tőlük, hogy apostoli munkájukon keresztül fáradhatatlanul mutassák meg Isten jóságát.

A Pápa Imavilághálója A pápa januári imaszándéka: a diszkrimináció és a vallásüldözés megszűnéséért

„A vallási különbség ne homályosítsa el annak egységét, hogy testvérek vagyunk! Válasszuk a testvériség útját, mivel vagy testvérekké válunk, vagy mindannyian elveszünk. Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt, hogy abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, hiszen mindnyájan testvérek vagyunk” – kéri januári imaszándékában Ferenc pápa.