2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért

Imádkozzunk a Szentatya imavilághálójával, hogy az afrikai kontinens fiataljai tanulhassanak és dolgozhassanak saját országukban!   Afrika jövője a helybeli ifjúságtól függ. Meg kell őket védeni a „gyarmatosítás” új lelkiismeretlen formáitól. Ilyenek például a minden áron elérendő siker, gazdagság és hatalomszerzés hajszolása, a fundamentalizmus, a vallás eltorzított használata, valamint az egyéneket és családokat romboló új ideológiák. … "2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért" bővebben

Imavilágháló 2018. augusztusi imaszándék

A családokért: hogy a politika és a gazdaság súlyos döntései az egész emberiség nagy kincseként oltalmazzák a családokat.

Imavilágháló 2018. júliusi imaszándék

A papokért és lelkipásztori küldetésükért: hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk során fáradtnak és magányosnak érzik magukat, segítséget és megerősítést találjanak az Úrral való bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez fűződő barátságukban.

Imavilágháló 2018. júniusi imaszándék

A közösségi médiáért: hogy a közösségi média előmozdítsa az együttérzést és a tiszteletet, elfogadva a különbözőségeket is.

Imaszándékok 2019

A Szentatya imaszándékai a 2019. évre, melyeket Imavilághálójára (Imaapostolság bízott).   JANUÁR Evangelizációs: A fiatalokért Imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latin-amerikaiakért, hogy Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az Evangélium örömét a világnak.   FEBRUÁR Egyetemes: Az emberkereskedelem áldozataiért Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be … "Imaszándékok 2019" bővebben

Imavilágháló 2018. májusi imaszándék

A világiak küldetéséért: hogy a világi keresztények betölthessék sajátos küldetésüket, találékonysággal válaszolva azokra a kihívásokra, melyekkel a mai világ szembesül.

Imavilágháló Felajánló imádságok

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe. Napi felajánlásunk bekapcsolódik Jézus nagy felajánlásában és önátadásában, amit az eukarisztiában ünnepelünk. Az Imaapostolság felajánló imádsága 1. változat:   Atyám, felajánlom Neked mai napomat, … "Felajánló imádságok" bővebben

Imavilágháló A reggeli imáról

Nem mindegy, hogy hogyan indul a napunk, mi az első gondolatunk, mik az első gesztusaink. Van, amikor nagyon küzdünk a felkeléssel, morcosak vagyunk, főleg ha az előttünk álló nap kihívásaira gondolunk. „Bal lábbal keltem fel”- szoktuk olykor mondai, ha nem úgy sikerül a napunk, amint szeretnénk. De lehet másképp is kelni. Igazából szokás kérdése,  hogy … "A reggeli imáról" bővebben