A Pápa Imavilághálója A pápa novemberi imaszándéka: a depresszióban szenvedőkért

„A munka okozta túlterhelés és a stressz következtében sok ember tapasztal meg mérhetetlen szellemi, érzelmi és fizikai kimerültséget. A szomorúság, az apátia és a spirituális fáradtság kezdi eluralni az emberek életét” – figyelmeztet novemberi imaszándékában Ferenc pápa. Arra hív: könyörögjünk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és „találjanak rá a Fényre, amely megnyitja őket az életre”.

A Pápa Imavilághálója A pápa októberi imaszándéka: misszionárius tanítványokért

„Jézus mindenkitől, tőled is azt kéri, hogy legyél olyan tanítvány, aki részt vesz a misszióban. Készen állsz? Elég, ha készséges vagy arra, hogy meghalld a hívását, és a leghétköznapibb dolgokat is együtt éld meg az Úrral: a munkát, a találkozásokat, a mindennapi aggodalmakat, a hétköznapi történéseket, miközben hagyod, hogy a Szentlélek vezessen. Imádkozzunk, hogy ennek a tanúságtételnek evangéliumi íze legyen!” – biztat imaszándékában a pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa szeptemberi imaszándéka: az ökológiailag fenntartható életmódért

„Nagy örömmel látom, hogy a fiataloknak van bátorságuk környezeti és társadalmi fejlesztési projektek vállalására, ez a két valóság ugyanis egymás mellett halad. Mi, felnőttek sokat tanulhatunk a fiataloktól, mert a fiatalok élen járnak mindabban, ami a földünk gondozásával kapcsolatos. Vegyünk példát tőlük. Gondolkodjunk el, különösen ezekben a válságos pillanatokban – az egészségügyi, a társadalmi és környezeti válságban – az életmódunkon” – mondja imaszándékában a pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa augusztusi imaszándéka: Az úton járó egyházért

Az Egyház sajátos hivatása az evangelizálás, ami nem jelent prozelita hittérítést. Sőt, az egyház identitását az evangelizálás adja. Csak akkor leszünk képesek megújítani az Egyházat, ha felismerjük Isten akaratát a mindennapi életünkben és elindítjuk a Szentlélek által vezetett átalakulást. Önmagunk, emberi személyek reformjáról van szó: ez az átalakulás. Engedjük, hogy a Szentlélek, aki Isten ajándéka a szívünkben, emlékeztessen minket Jézus tanítására és segítsen azt megvalósítani.

A Pápa Imavilághálója A pápa júliusi imaszándéka: a közélet békéjéért

„Próbáljunk túllépni megszokott baráti köreinken, és a társadalmi barátság építésére törekedjünk, amelyre nagy szükség van a békés és jó együttéléshez. Ilyen az, ha a szegényekkel, rászorulókkal, szenvedő embertársainkkal foglalkozunk, azokkal, akik a periférián élnek. Távolodjunk el a populizmusoktól, amelyek kihasználják a népek félelmeit, szorongásait anélkül, hogy megoldást találnának rá” – kéri Ferenc pápa júliusi imaszándékában.

A Pápa Imavilághálója A pápa májusi imaszándéka: a pénzügyi világ felelőseiért

„Míg a reálgazdaság, amely munkahelyeket teremt, válságban van – hány ember van munka nélkül! –, a pénzügyi piacok még sosem voltak olyan túlburjánzók, mint most. Milyen messze van a pénzügyi világ a legtöbb ember életétől! Ha a pénzügyeket nem szabályozzák, a monetáris politikák által élénkített spekulációvá válnak. Ez tarthatatlan! Annak megakadályozása érdekében, hogy ismét a szegények fizessék meg a következményeket, szigorúan szabályozni kell a pénzügyi spekulációkat.

A Pápa Imavilághálója A pápa áprilisi imaszándéka: az alapvető emberi jogokért

„Bátorság és eltökéltség szükséges ahhoz, hogy megvédjük az alapvető emberi jogokat. Gondolok itt arra, hogy ellenálljunk a szegénységnek, az egyenlőtlenségnek, a munka, a föld és az otthon, a szociális és dolgozói jogok hiányának. Gondoljunk bele, hogy sokszor az alapvető emberi jogok nem azonosak mindenki számára. Vannak első-, másod-, harmadosztályú emberek, és olyanok is, akiket selejtnek tartanak. Nem. Az alapvető jogok egyenlően illetnek mindenkit” – jelenti ki a pápa.

A Pápa Imavilághálója A pápa márciusi imaszándéka: a kiengesztelődés szentségéért

„Amikor gyónni megyek, azt önmagam gyógyításáért, a lelkem meggyógyításáért teszem. Azért, hogy nagyobb lelki egészséggel távozzak, és a nyomorúságból az irgalomba jussak. A gyónás középpontjában nem a felsorolt bűnök állnak, hanem az az isteni szeretet, amelyet kapunk, és amelyre mindig szükségünk van. (...) Ne feledjétek: Isten szívében előbb mi vagyunk jelen, a hibáink csak ezután következnek. Imádkozzunk, hogy Isten irgalmas papokat adjon egyházának, és ne kínzókat.”