2011. augusztusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az ifjúsági világnap, amelyet Madridban tartanak, a világ minden fiatalját arra serkentse, hogy életét Krisztusba gyökereztesse, és őrá alapozza.
Missziós szándék: Hogy Nyugat keresztényei, a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal, újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére.

2011. júliusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a keresztények működjenek közre, főleg a szegényebb országokban, az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében.
Missziós szándék: Azokért a szerzetesnőkért, akik missziós területeken dolgoznak, hogy az evangélium örömének tanúságtevői és Krisztus szeretetének élő jelei legyenek.

2011. júniusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a papok, Krisztus Szívében egyesülve, mindig igazi tanúságtevői legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkből nagyszámú missziós hivatást, akik készek arra, hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat.

2011. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindazok, akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek, tartsák mindig tiszteletben az igazságot, az összetartást és minden személy méltóságát.
Missziós szándék: Hogy az Úr a kínai egyháznak adja meg, hogy az evangéliumhoz való hűségben kitartson, és növekedjék az egységben.

2011. áprilisi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az Egyház az új nemzedékeknek az evangélium hitelt érdemlő hirdetésével az élet és a remény mindig új szempontjait tudja nyújtani.
Missziós szándék: Hogy a misszionáriusok az evangélium hirdetésével és életük tanúságtételével vinni tudják Krisztust azoknak, akik őt még nem ismerik.

2011. márciusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hűségben járják útjukat, és fejlődjenek a társadalmi igazságosságban és a békében.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek, akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek.

2011. februári imaszándékok

Általános szándék: Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje, és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára.
Missziós szándék: Hogy azokon a missziós területeken, ahol sürgetőbb a betegségek elleni küzdelem, a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedők számára.

2011. januári imaszándékok

Általános szándék: Hogy a teremtett világ gazdag kincseit, mint az Istentől az embereknek szánt drága adományokat, megőrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére bocsássuk.
Missziós szándék: Hogy a keresztények, tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát, tudjanak eljutni a teljes egységre.