2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért

Imádkozzunk a Szentatya imavilághálójával, hogy az afrikai kontinens fiataljai tanulhassanak és dolgozhassanak saját országukban!   Afrika jövője a helybeli ifjúságtól függ. Meg kell őket védeni a „gyarmatosítás” új lelkiismeretlen formáitól. Ilyenek például a minden áron elérendő siker, gazdagság és hatalomszerzés hajszolása, a fundamentalizmus, a vallás eltorzított használata, valamint az egyéneket és családokat romboló új ideológiák. … "2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért" bővebben

Imavilágháló 2018. júliusi imaszándék

A papokért és lelkipásztori küldetésükért: hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk során fáradtnak és magányosnak érzik magukat, segítséget és megerősítést találjanak az Úrral való bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez fűződő barátságukban.

Imavilágháló 2018. júniusi imaszándék

A közösségi médiáért: hogy a közösségi média előmozdítsa az együttérzést és a tiszteletet, elfogadva a különbözőségeket is.

Imaszándékok 2019

A Szentatya imaszándékai a 2019. évre, melyeket Imavilághálójára (Imaapostolság bízott).   JANUÁR Evangelizációs: A fiatalokért Imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latin-amerikaiakért, hogy Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az Evangélium örömét a világnak.   FEBRUÁR Egyetemes: Az emberkereskedelem áldozataiért Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be … "Imaszándékok 2019" bővebben

Imavilágháló 2018. májusi imaszándék

A világiak küldetéséért: hogy a világi keresztények betölthessék sajátos küldetésüket, találékonysággal válaszolva azokra a kihívásokra, melyekkel a mai világ szembesül.

Imavilágháló 2018. áprilisi imaszándék

A gazdasági felelősséggel bírókért: Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék, és új utakat tudjanak nyitni.

Imaapostolság 2018. márciusi imaszándék

A lelki megkülönböztetés elsajátításáért: hogy az egész egyház felismerje, milyen fontos a lelki megkülönböztetés tanulása, mind személyes, mind közösségi szinten.