2015 júliusi imaszándékok

Egyetemes szándék: POLITIKA. Hogy a politikai felelősséget minden szinten úgy éljék meg, mint a szeretet gyakorlásának kimagasló formáját.
Evangelizációs szándék: SZEGÉNYEK LATIN-AMERIKÁBAN. Hogy a latin-amerikai keresztények a szociális egyenlőtlenségek közepette tanúságot tegyenek a szegények szeretetéről és hozzájáruljanak egy testvériesebb társadalomhoz.

2015 júniusi imaszándékok

Egyetemes: ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK. Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadására és megbecsülésre találjanak abban az országban, ahová érkeztek.
Evangelizációs: HIVATÁSOK. Hogy a Jézussal való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel annak a vágyát, hogy életét felajánlja a papságra vagy szerzetességre.

2015 májusi imaszándékok

Egyetemes szándék: TÖRŐDÉS A SZENVEDŐKKEL. Hogy elutasítva a közömbösség kultúráját törődjünk szenvedő felebarátainkkal, főként a betegekkel és a szegényekkel.
Evangelizációs imaszándék: NYITOTTSÁG MISSZIÓRA. Hogy Mária közbenjárása segítse az elvilágiasodott környezetben élő keresztényeket nyitottnak lenni Jézus hirdetésére.

2015 áprilisi imaszándékok

Egyetemes: A TEREMTETT VILÁG. Hogy az emberek megtanulják tisztelni a teremtett világot és Isten ajándékaként gondozzák.
Evangelizációs: ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK. Hogy az üldözött keresztények érezzék a feltámadt Úr vigasztaló jelenlétét és az egész Egyház szolidaritását.

2015 márciusi imaszándékok

Egyetemes: Hogy akik tudományos kutatásban vesznek részt, a teljes emberi személy javát szolgálják.
Evangelizációs: Hogy a nők egyedülálló hozzájárulása az Egyház életéhez egyre elismertebb legyen.

2015 februári imaszándékok

Egyetemes szándék: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet újraépítésére.
Evangelizációs imaszándék: Hogy az elváltak befogadásra és támogatásra találjanak a keresztény közösségben.

2015. januári imaszándékok

Egyetemes: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában.
Evangelizációs: Hogy ebben az esztendőben, melyet a megszenelt életnek szentelünk, a szerzetesek és a szerzetesnők újra felfedezzék a Krisztus-követés örömét, és buzgón vegyenek részt a szegények szolgálatában.

2014. decemberi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: Hogy a Megváltó születése hozzon békét és reményt minden jó szándékú ember életébe.
Evangelizációs imaszándék: Hogy a szülők igaz evangelizátorok legyenek, továbbítva gyermekeiknek a hit különleges ajándékát.