2013. novemberi imaszándékok

Általános: Hogy azok a papok, akik nehézségeket élnek meg, bátorítást nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben és megerősítést hűségükben.
Missziós szándék: Hogy Latin-Amerika egyházai, a földrészükön folyó misszió gyümölcseként, küldjenek misszionáriusokat más egyházakba.

2013. októberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindazok, akik az élet súlyától összezúzva érzik magukat, olyannyira, hogy a befejezését óhajtják, tudják észrevenni Isten szeretetének közelségét.
Missziós szándék: Hogy a missziós világnap ünneplése valamennyi keresztényt ébressze annak tudatára, hogy ők Isten Szavának nem csupán befogadói, hanem hirdetői is.

2013. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy korunk emberei, akiket eláraszt a zaj, fedezzék fel újra a csend értékét, és tudjanak hallgatni Isten meg a testvérek szavára.
Missziós szándék: Hogy azok a keresztények, akik a világ számos vidékén üldözést szenvednek, tanúságtételükkel lehessenek Krisztus szeretetének prófétái.

2013. augusztusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy szülők és nevelők segítsék az új nemzedékeket, hogy becsületes lelkiismerettel és elvekhez hű élettel növekedjenek.
Missziós szándék: Hogy az afrikai földrész részegyházai, az evangéliumhirdetéshez hűségesen, előmozdítsák a béke és az igazságosság építését.

2013. júliusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az ifjúság világnapja, amely Brazíliában folyik, arra serkentse a keresztény fiatalokat, hogy az evangélium tanítványaivá és misszionáriusaivá váljanak.
Missziós szándék: Hogy az egész ázsiai világrészen a kapuk nyitva álljanak az evangélium hirdetőinek.

2013. júniusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a népek között olyan kultúra érvényesüljön, amelyet párbeszéd, odafigyelés és kölcsönös tisztelet jellemez.
Missziós szándék: Hogy ott, ahol erősebb az elvilágiasodás befolyása, a keresztény közösségek hatékonyan tudjanak új evangelizálást előmozdítani.

2013. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy azok, akik igazságot szolgáltatnak, mindig csorbítatlan becsületességgel és egyenes lelkiismerettel cselekedjenek.
Missziós szándék: Hogy a szemináriumok, különösen a missziós országok szemináriumai, Krisztus Szíve szerinti lelkipásztorokat képezzenek, akik teljesen az evangélium hirdetésére szentelik magukat.

2013. áprilisi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a hit nyilvános és imádságos megünneplése életforrás legyen a hívek számára.
Missziós szándék: Hogy a missziós területek részegyházai remény és feltámadás jele és eszköze legyenek.