2013. márciusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy növekedjék a természet iránti megbecsülés, annak tudatában, hogy az egész teremtés Isten műve, melyet ő rábízott az emberi felelősségre.
Missziós szándék: Hogy a püspökök, a papok és a diakónusok az evangélium fáradhatatlan hirdetői legyenek a föld végső határáig.

2013. februári imaszándékok

Általános szándék: Hogy az elvándorló családok, különösen az édesanyák, nehézségeikben támogatást és kíséretet kapjanak.
Missziós szándék: Hogy azok a népességek, amelyek háborúkat és összetűzéseket élnek meg, vezető szerepet kapjanak egy békés jövő építésében.

2013. januári imaszándékok

Általános szándék: Hogy a hitnek ebben az évében a keresztények elmélyíthessék Krisztus misztériumának ismeretét, és örömmel tanúsíthassák a benne való hit ajándékát.
Missziós szándék: Hogy a Közép-Kelet keresztény közösségei, melyeket gyakran hátrányosan megkülönböztetnek, a Szentlélektől megkapják a hűség és az állhatatosság kegyelmét.

2012. decemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az elvándorlókat az egész világon nagylelkűen és hiteles szeretettel fogadják, különösen a keresztény közösségek.
Missziós szándék: Hogy Krisztus az emberiségnek úgy nyilvánuljon meg, mint a világosság, amely Betlehemből árad, és az Egyház arcán tükröződik.

2012. novemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a püspökök, a papok és az evangélium valamennyi szolgája bátor tanúságtételt nyújtsanak a megfeszített és feltámadt Krisztushoz való hűségről.
Missziós szándék: Hogy a földön zarándokló Egyház a nemzetek világosságaként ragyogjon.

2011. októberi imaszándékok

Általános szándék: Az életük végső szakaszában levő betegekért, hogy szenvedéseikben támogassa őket az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete.
Missziós szándék: Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt és a missziós tevékenység támogatását imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel.

2012. októberi imaszándékok

Általános szándék: Az új evangelizálás kibontakozásáért és előrehaladásáért a régi időktől fogva keresztény országokban.
Missziós szándék: Hogy a missziós világnap megünneplése alkalmul szolgáljon az evangelizálásban való megújult elköteleződéshez.

2012. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a politikusok mindig tisztességgel, csorbítatlan becsületességgel és az igazság iránti szeretettel tevékenykedjenek.
Missziós szándék: Hogy a keresztény közösségekben növekedjék az arra való készség, hogy misszionáriusokat, papokat és világiakat, valamint konkrét pénzforrásokat adjanak a legszegényebb egyházaknak.