2011. decemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben.
Missziós szándék: Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek, és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk, és minden erőszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk.

2011. novemberi imaszandékok

Általános szándék: A keleti katolikus egyházakért, hogy tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék, mint az egész Egyházat megillető lelki gazdagságot.
Missziós szándék: Hogy az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erőt ahhoz, hogy megvalósítsa a kiengesztelődésben és igazságosságban való előrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

2011. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: A tanárokért és a tanítókért, hogy tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet, és tudjanak hiteles erkölcsi és lelki értékekre nevelni.
Missziós szándék: Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltő közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot, és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét.

2011. augusztusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az ifjúsági világnap, amelyet Madridban tartanak, a világ minden fiatalját arra serkentse, hogy életét Krisztusba gyökereztesse, és őrá alapozza.
Missziós szándék: Hogy Nyugat keresztényei, a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal, újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére.

2011. júliusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a keresztények működjenek közre, főleg a szegényebb országokban, az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében.
Missziós szándék: Azokért a szerzetesnőkért, akik missziós területeken dolgoznak, hogy az evangélium örömének tanúságtevői és Krisztus szeretetének élő jelei legyenek.

2011. júniusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a papok, Krisztus Szívében egyesülve, mindig igazi tanúságtevői legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkből nagyszámú missziós hivatást, akik készek arra, hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat.

2011. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindazok, akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek, tartsák mindig tiszteletben az igazságot, az összetartást és minden személy méltóságát.
Missziós szándék: Hogy az Úr a kínai egyháznak adja meg, hogy az evangéliumhoz való hűségben kitartson, és növekedjék az egységben.

2011. áprilisi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az Egyház az új nemzedékeknek az evangélium hitelt érdemlő hirdetésével az élet és a remény mindig új szempontjait tudja nyújtani.
Missziós szándék: Hogy a misszionáriusok az evangélium hirdetésével és életük tanúságtételével vinni tudják Krisztust azoknak, akik őt még nem ismerik.