2014. novemberi imaszándékok

Egyetemes: Hogy azok a személyek, akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és a testvérek támogatását.
Missziós imaszándék: Hogy a fiatal szeminaristáknak, férfi és női szerzeteseknek legyenek bölcs és jól felkészült nevelőik.

2014. októberi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek, amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak.
Missziós imaszándék: hogy a Világmisszió napja újra felgyullassza minden hívőben, hogy célunk elvinni az Örömhírt a világon mindenkihez.

2014. szeptemberi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják azt a szeretetet és segítséget, amelyre méltóságteljes élethez szükségük van.
Evangelizációs imaszándék: Hogy a keresztények, Isten szavától ihletve, elkötelezzék magukat a szegényeknek és a szenvedőknek nyújtandó segítségben.

2014. augusztusi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: Hogy a menekültek, akik arra kényszerültek, hogy erőszak miatt elhagyják otthonukat, nagylelkű befogadásra találjanak, és jogaikat biztosítva lássák.
Evangelizációs imaszándék: Hogy a keresztények Óceániában örömmel hirdessék a hitet a földrész valamennyi népének.

2014. júliusi imaszándékok

Egyetemes szándék: Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon emberi testvériségre és növekedésre.
Evangelizációs imaszándék: Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik az evangéliumot.

2014. júniusi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és foglalkozást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a hívők hitének tanúságtétele folytán.

2014. májusi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: (Hírközlés) Hogy a hírközlési eszközök az igazság és a béke szolgálatának eszközei legyenek.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Mária vezetése) Hogy Mária, az evangelizálás csillaga vezesse az egyház küldetését Krisztus minden nemzetnek szóló hirdetésében.

2014. áprilisi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: (Környezetvédelem és igazságosság.) Hogy a kormányok előmozdítsák a teremtett világ védelmét és a természetes javak és erőforrások méltányos megosztását.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Remény a betegeknek.) Hogy a feltámadt Krisztus töltse el reménységgel mindazok szívét, akiket gyötrődés és betegség tesz próbára.