2014. márciusi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: (Tisztelet a nők iránt.) Hogy valamennyi kultúrában tartsák tiszteletben a nők jogait és méltóságát.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Hivatások) Hogy számos fiatal fogadja el az Úr arra szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének szenteljék.

2014. feburári imaszándékok

Egyetemes imaszándék: (Idősek.) Hogy az idősek bölcsességét és tapasztalatait elismerjék az Egyházban és a társadalomban.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Együttműködés az evangelizálásban.) Hogy papok, szerzetesek és világiak nagylelkűen együttműködjenek az evangelizációs küldetésben.

2014. januári imaszándékok

Egyetemes imaszándék: Hogy előmozdítsunk egy olyan hiteles gazdasági fejlődést, amely tiszteletben tartja valamennyi ember és valamennyi nép méltóságát.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: Hogy a különböző hitvallások keresztényei a Krisztustól akart egység felé haladjanak.

2013. decemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy azok a gyermekek, akik áldozatai a cserbenhagyásnak és minden fajta erőszaknak, megtalálhassák azt a szeretetet és védelmet, amelyre szükségük van.
Missziós szándék: Hogy a keresztények, megvilágosítva a megtestesült Ige fényétől, készítsék elő az emberiséget az Üdvözítő érkezésére.

2013. novemberi imaszándékok

Általános: Hogy azok a papok, akik nehézségeket élnek meg, bátorítást nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben és megerősítést hűségükben.
Missziós szándék: Hogy Latin-Amerika egyházai, a földrészükön folyó misszió gyümölcseként, küldjenek misszionáriusokat más egyházakba.

2013. októberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindazok, akik az élet súlyától összezúzva érzik magukat, olyannyira, hogy a befejezését óhajtják, tudják észrevenni Isten szeretetének közelségét.
Missziós szándék: Hogy a missziós világnap ünneplése valamennyi keresztényt ébressze annak tudatára, hogy ők Isten Szavának nem csupán befogadói, hanem hirdetői is.

2013. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy korunk emberei, akiket eláraszt a zaj, fedezzék fel újra a csend értékét, és tudjanak hallgatni Isten meg a testvérek szavára.
Missziós szándék: Hogy azok a keresztények, akik a világ számos vidékén üldözést szenvednek, tanúságtételükkel lehessenek Krisztus szeretetének prófétái.

2013. augusztusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy szülők és nevelők segítsék az új nemzedékeket, hogy becsületes lelkiismerettel és elvekhez hű élettel növekedjenek.
Missziós szándék: Hogy az afrikai földrész részegyházai, az evangéliumhirdetéshez hűségesen, előmozdítsák a béke és az igazságosság építését.