2012. augusztusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Missziós szándék: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

2012. júliusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindenkinek lehessen munkája, és azt tartós és biztonságos körülmények között végezhesse.
Missziós szándék: Hogy a keresztény önkéntesek, akik jelen vannak a missziós területeken, tanúskodni tudjanak Krisztus szeretetéről.

2012. júniusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Missziós szándék: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

2012. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezé-seket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.
Missziós szándék: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

2012. áprilisi imaszándékok

Általános szándék: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse őt a papságban és a szerzetesi életben.
Missziós szándék: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

2012. márciusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalmi fejlődéshez.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek, vagy halálba visznek.

2012. februári imaszándékok

Általános szándék: Hogy valamennyi nép teljesen hozzájusson a vízhez és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Missziós szándék: Hogy az Úr hatékonyan támogassa az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a legszegényebb vidékeken nyújtanak segélyt a betegeknek és az öregeknek.

2012. januári imaszándékok

Általános szándék: (Természeti katasztrófák áldozatai) Hogy a természeti katasztrófák áldozatai megkapják azt a lelki és anyagi erősítést, amelyre szükségük van életük újraépítéséhez.
Missziós szándék: (Elköteleződés a békéért) Hogy a keresztények elköteleződése a béke javára alkalom legyen arra, hogy minden jóakaratú ember előtt tanúsítsák Krisztus nevét.