2012. decemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az elvándorlókat az egész világon nagylelkűen és hiteles szeretettel fogadják, különösen a keresztény közösségek.
Missziós szándék: Hogy Krisztus az emberiségnek úgy nyilvánuljon meg, mint a világosság, amely Betlehemből árad, és az Egyház arcán tükröződik.

2012. novemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a püspökök, a papok és az evangélium valamennyi szolgája bátor tanúságtételt nyújtsanak a megfeszített és feltámadt Krisztushoz való hűségről.
Missziós szándék: Hogy a földön zarándokló Egyház a nemzetek világosságaként ragyogjon.

2011. októberi imaszándékok

Általános szándék: Az életük végső szakaszában levő betegekért, hogy szenvedéseikben támogassa őket az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete.
Missziós szándék: Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt és a missziós tevékenység támogatását imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel.

2012. októberi imaszándékok

Általános szándék: Az új evangelizálás kibontakozásáért és előrehaladásáért a régi időktől fogva keresztény országokban.
Missziós szándék: Hogy a missziós világnap megünneplése alkalmul szolgáljon az evangelizálásban való megújult elköteleződéshez.

2012. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a politikusok mindig tisztességgel, csorbítatlan becsületességgel és az igazság iránti szeretettel tevékenykedjenek.
Missziós szándék: Hogy a keresztény közösségekben növekedjék az arra való készség, hogy misszionáriusokat, papokat és világiakat, valamint konkrét pénzforrásokat adjanak a legszegényebb egyházaknak.

2012. augusztusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Missziós szándék: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

2012. júliusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindenkinek lehessen munkája, és azt tartós és biztonságos körülmények között végezhesse.
Missziós szándék: Hogy a keresztény önkéntesek, akik jelen vannak a missziós területeken, tanúskodni tudjanak Krisztus szeretetéről.

2012. júniusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Missziós szándék: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.