2011. márciusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hűségben járják útjukat, és fejlődjenek a társadalmi igazságosságban és a békében.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek, akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek.

2011. februári imaszándékok

Általános szándék: Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje, és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára.
Missziós szándék: Hogy azokon a missziós területeken, ahol sürgetőbb a betegségek elleni küzdelem, a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedők számára.

2011. januári imaszándékok

Általános szándék: Hogy a teremtett világ gazdag kincseit, mint az Istentől az embereknek szánt drága adományokat, megőrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére bocsássuk.
Missziós szándék: Hogy a keresztények, tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát, tudjanak eljutni a teljes egységre.

Az imaapostolság havi szándékai a 2010. évre

Január Általános szándék (A fiatalok és a tömegtájékoztatási eszközök:) Hogy a fiatalok tudják használni a modern tömegtájékoztatási eszközöket személyes növekedésük és a társadalom szolgálatára való jobb felkészülésük javára Missziós szándék (A keresztények egysége:) Hogy minden Krisztusban hívő ébredjen tudatára annak, hogy a valamennyi keresztény közötti egység  feltétele az evangélium hatékonyabb hirdetésének Február Általános szándék (A … "Az imaapostolság havi szándékai a 2010. évre" bővebben

Az imaapostolság havi szándékai a 2009. évre

Január – Általános: Hogy a család egyre inkább a szeretetre nevelés, a személyes növekedés és a hitátadás helye legyen – Missziós: Hogy a különböző keresztény felekezetek, tudatára ébredve annak, hogy mély átalakulások jellemezte korunkban új evangelizálásra van szükség, vessék be magukat az Örömhír terjesztésébe, meg a valamennyi keresztény teljes egységének munkálásába, hogy így hihetőbb tanúbizonyságot … "Az imaapostolság havi szándékai a 2009. évre" bővebben

Az imaapostolság havi szándékai a 2008. évre

Január: Általános: Hogy az Egyház megerősítse a teljes látható egységre irányuló elkötelezettségét, úgyhogy egyre inkább kinyilvánítsa szeretetközösségi arculatát, amelyen visszatükröződik az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége. Missziós: Hogy az afrikai egyház, amely második speciális szinódusának megtartására készül, továbbra is jele és eszköze legyen a kiengesztelődésnek és az igazságosságnak egy olyan földrészen, amely még … "Az imaapostolság havi szándékai a 2008. évre" bővebben