Imavilágháló Márciusi imaszándék: az üldözött keresztényekért

Szentföldön fennálló bizonytalan helyzet és az érdekelt felek közötti megértés hiánya állandó bizonytalanságot szül, korlátozza az alapvető jogokat, és miatta számos embernek el kell menekülnie a hazájából. Kérem Istent, segítsen ebben a helyzetben, és kérem valamennyi érdekelt felet, hogy fokozott erőfeszítéseket tegyenek az igazságosságon és mindenki jogainak elismerésén alapuló szilárd és tartós béke megvalósításáért.

Imavilágháló Februári imaszándék: az emberkereskedelem áldozataiért

Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban. Úgy tűnik, néha kevés megértést tanúsítanak az emberek az emberkereskedelem problémájával szemben. Egyrészt azért, mert ez a kérdés saját lelkiismeretüket érintő, nehéz és szégyenletes probléma. Aztán vannak olyanok is, akik azért nem beszélnek e kérdésről, mert ők … "Februári imaszándék: az emberkereskedelem áldozataiért" bővebben

Imavilágháló Az Imaapostolság új imakártyái – 2019

Elkészült 2019 évi imakártyánk, amely a havi pápai imaszándékok mellett a mindennapi imához is segítséget ad. Újrafogalmaztuk a reggeli imát, kicsit módosítottuk a napközi imát és az exáment, hogy minél használhatóbb lehessen mindazoknak, akik támaszra vágynak mindennapi imaéletükben. Megrendelhető az  e-mail-címen, átvehető a Párbeszéd Háza portáján.

2018. decemberi imaszándék: a hit továbbadóiért

Imádkozzunk 2018. decemberében a Szentatya szándékára, hogy azok, akik a hit továbbadásának szolgálatában állnak, megtalálják a kultúrákkal folytatott mai párbeszéd megfelelő nyelvezetét.

Imavilágháló 2018. októberi imaszándék: az Istennek szenteltekért

Imádkozzunk a Szentatya szándékára 2018 októberében, hogy az Istennek szentelt férfiak és nők felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a szegények, a kirekesztettek és azok között, akik nem tudják hallatni a hangjukat.

2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért

Imádkozzunk a Szentatya imavilághálójával, hogy az afrikai kontinens fiataljai tanulhassanak és dolgozhassanak saját országukban!   Afrika jövője a helybeli ifjúságtól függ. Meg kell őket védeni a „gyarmatosítás” új lelkiismeretlen formáitól. Ilyenek például a minden áron elérendő siker, gazdagság és hatalomszerzés hajszolása, a fundamentalizmus, a vallás eltorzított használata, valamint az egyéneket és családokat romboló új ideológiák. … "2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért" bővebben