A Pápa Imavilághálója Így imádkozott együtt Koronkai Zoltán SJ és csapata Ferenc pápával

A Pápa Imavilághálója – avagy az Imaapostolság – idén ünnepli fennállásának 175., valamint az újjáalkotási folyamat tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból Jézus Szíve ünnepén a Föld minden részéről 52 küldöttség több mint ötezer résztvevővel zarándokolt el Rómába, hogy részt vegyen a megemlékezésen. Köztük volt a magyarok tízfős, fiatalokból álló csoportja, Koronkai Zoltán SJ, a kezdeményezés hazai felelősének vezetésével.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. július: az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért

Sürgetem a bírókat, hogy teljesítsék lényeges feladatukat: teremtsék meg azt az igazságosságot, amely nélkül nem létezhet sem rend, sem fenntartható és teljeskörű fejlődés, sem társadalmi béke. Kétségtelen, hogy a világ legnagyobb baja napjainkban a minden téren jelentkező korrupció, mely gyöngít minden kormányt, gyöngíti magát a demokráciát és az igazságosság megvalósításának minden eszközét.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019 június: a papokért és a szegényekért

Voltak idők, amikor keresztények nem eléggé ügyeltek erre a felhívásra, és világiasan gondolkodtak.  A Szentlélek azonban ekkor olyan embereket támasztott, akik nagylelkűen, kreatív szeretettel szolgáltak legszegényebb testvéreiknek és nővéreiknek. Ennek legkiválóbb példája Assisi Szent Ferenc volt, akit sokan követtek a századokon keresztül. Ő nem elégedett meg azzal, hogy megöleljen leprásokat és alamizsnát adjon nekik, hanem elment Gubbióba, együtt élni velük

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. május: az Egyházért Afrikában

Evangelizálásotok annál eredményesebb lesz, mennél teljesebben élik meg az evangéliumot azok, akik befogadták és megvallják. Ez fogja vonzani Krisztushoz mindazokat, akik még nem ismerik őt. Megmutatja ugyanis Krisztus szeretetének képességét arra, hogy átalakítsa az emberek életét.

Imavilágháló A világbékétől a mesterséges intelligenciáig: a pápa imaszándékai 2020-ra

Közzétették, hogy Ferenc pápa 2020 egyes hónapjaiban milyen szándékokra kér imát a világ katolikusaitól: a világbéke előmozdításáért; a menekültek segélykiáltásának meghallásáért; a kínai katolikusokért; a függőségekből való szabadulásért; a diakónusokért; a Szív útjáért; családjainkért; a tengerek világáért; bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért; a világi hívek küldetéséért az Egyházban; a mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért; az imádságos életért.

Imavilágháló A pápa imaszándéka 2019. áprilisra: a háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért

Noha igyekeznek humanitárius törvények hozásával enyhíteni a háborúskodások polgári lakosságra gyakorolt hatásait, még mindig érkeznek hadszínterekről beszámolók az emberek emberi méltósága ellen elkövetett borzalmas bűncselekményekről. A hírközlő eszközökben megjelenő képek, melyek megkínzott embertestvéreink megcsonkított vagy lefejezett hulláit ábrázolják, az egész emberiség lelkiismeretét megrázzák.

Imavilágháló Márciusi imaszándék: az üldözött keresztényekért

Szentföldön fennálló bizonytalan helyzet és az érdekelt felek közötti megértés hiánya állandó bizonytalanságot szül, korlátozza az alapvető jogokat, és miatta számos embernek el kell menekülnie a hazájából. Kérem Istent, segítsen ebben a helyzetben, és kérem valamennyi érdekelt felet, hogy fokozott erőfeszítéseket tegyenek az igazságosságon és mindenki jogainak elismerésén alapuló szilárd és tartós béke megvalósításáért.

Imavilágháló Februári imaszándék: az emberkereskedelem áldozataiért

Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban. Úgy tűnik, néha kevés megértést tanúsítanak az emberek az emberkereskedelem problémájával szemben. Egyrészt azért, mert ez a kérdés saját lelkiismeretüket érintő, nehéz és szégyenletes probléma. Aztán vannak olyanok is, akik azért nem beszélnek e kérdésről, mert ők … "Februári imaszándék: az emberkereskedelem áldozataiért" bővebben