A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. május: az Egyházért Afrikában

Evangelizálásotok annál eredményesebb lesz, mennél teljesebben élik meg az evangéliumot azok, akik befogadták és megvallják. Ez fogja vonzani Krisztushoz mindazokat, akik még nem ismerik őt. Megmutatja ugyanis Krisztus szeretetének képességét arra, hogy átalakítsa az emberek életét.

Imavilágháló A világbékétől a mesterséges intelligenciáig: a pápa imaszándékai 2020-ra

Közzétették, hogy Ferenc pápa 2020 egyes hónapjaiban milyen szándékokra kér imát a világ katolikusaitól: a világbéke előmozdításáért; a menekültek segélykiáltásának meghallásáért; a kínai katolikusokért; a függőségekből való szabadulásért; a diakónusokért; a Szív útjáért; családjainkért; a tengerek világáért; bolygónk erőforrásainak tiszteletben tartásáért; a világi hívek küldetéséért az Egyházban; a mesterséges intelligencia felelősségteljes felhasználásáért; az imádságos életért.

Imavilágháló A pápa imaszándéka 2019. áprilisra: a háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért

Noha igyekeznek humanitárius törvények hozásával enyhíteni a háborúskodások polgári lakosságra gyakorolt hatásait, még mindig érkeznek hadszínterekről beszámolók az emberek emberi méltósága ellen elkövetett borzalmas bűncselekményekről. A hírközlő eszközökben megjelenő képek, melyek megkínzott embertestvéreink megcsonkított vagy lefejezett hulláit ábrázolják, az egész emberiség lelkiismeretét megrázzák.

Imavilágháló Márciusi imaszándék: az üldözött keresztényekért

Szentföldön fennálló bizonytalan helyzet és az érdekelt felek közötti megértés hiánya állandó bizonytalanságot szül, korlátozza az alapvető jogokat, és miatta számos embernek el kell menekülnie a hazájából. Kérem Istent, segítsen ebben a helyzetben, és kérem valamennyi érdekelt felet, hogy fokozott erőfeszítéseket tegyenek az igazságosságon és mindenki jogainak elismerésén alapuló szilárd és tartós béke megvalósításáért.

Imavilágháló Februári imaszándék: az emberkereskedelem áldozataiért

Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban. Úgy tűnik, néha kevés megértést tanúsítanak az emberek az emberkereskedelem problémájával szemben. Egyrészt azért, mert ez a kérdés saját lelkiismeretüket érintő, nehéz és szégyenletes probléma. Aztán vannak olyanok is, akik azért nem beszélnek e kérdésről, mert ők … "Februári imaszándék: az emberkereskedelem áldozataiért" bővebben

Imavilágháló Az Imaapostolság új imakártyái – 2019

Elkészült 2019 évi imakártyánk, amely a havi pápai imaszándékok mellett a mindennapi imához is segítséget ad. Újrafogalmaztuk a reggeli imát, kicsit módosítottuk a napközi imát és az exáment, hogy minél használhatóbb lehessen mindazoknak, akik támaszra vágynak mindennapi imaéletükben. Megrendelhető az  e-mail-címen, átvehető a Párbeszéd Háza portáján.

2018. decemberi imaszándék: a hit továbbadóiért

Imádkozzunk 2018. decemberében a Szentatya szándékára, hogy azok, akik a hit továbbadásának szolgálatában állnak, megtalálják a kultúrákkal folytatott mai párbeszéd megfelelő nyelvezetét.